PVN phát triển mỏ Phong Lan Dại

17/10/2017 09:37 Hồ Thu
(GDVN) - Ngày 16/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đối tác đã tổ chức lễ ký các thỏa thuận, hợp đồng cho dự án phát triển mỏ Phong Lan Dại.

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đối tác (Công ty Rosneft Vietnam B.V; Công ty Dầu khí Quốc gia Ấn Độ - ONGC Vindesh; Công ty Perenco Việt Nam và Tổng Công ty Khí Việt Nam - PVGas) đã tổ chức Lễ ký Thỏa thuận Sửa đổi Hợp đồng Mua bán khí và Hợp đồng Vận chuyển khí Lô 06.1 cho Dự án phát triển mỏ Phong Lan Dại.

 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đối tác ký kết Thỏa thuận Sửa đổi Hợp đồng Mua bán khí Lô 06.1

Trải qua quá trình đàm phán, trao đổi, Petrovietnam và các đối tác đã thống nhất các điều khoản và quyết định ký kết các hợp đồng sau:

1. Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 03 của Hợp đồng mua bán khí Lô 06.1 giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Rosneft Vietnam B.V., Công ty Dầu khí quốc gia Ấn Độ ONGC Videsh Limited với Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas);

2. Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 03 của Hợp đồng Vận chuyển, xử lý và quản lý khí và condensate Lô 06.1 giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Rosneft Vietnam B.V., ONGC Videsh Limited với các thành viên của Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (gồm Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas), Perenco Vietnam A.S và Rosneft Pipeline Vietnam B.V.

Tổng giám đốc PVN - ông Nguyễn Vũ Trường Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng giám đốc Petrovietnam Nguyễn Vũ Trường Sơn nhấn mạnh, Lô 06.1 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam do Rosneft Vietnam B.V. là nhà điều hành đã hoạt động ổn định trong suốt 15 năm qua, cung cấp hàng năm khoảng hơn 30% sản lượng khí cho Việt Nam.

Việc phát triển mỏ Phong Lan Dại là dự án đầy thách thức của PVN và nhà điều hành Rosneft do phải sử dụng hạ tầng hiện có để giảm thiểu chi phí, nâng cao hệ số khai thác với mục tiêu cung cấp dòng khí đầu tiên vào quí IV năm 2018.

Đồng thời, Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn gửi lời cảm ơn đến các đối tác tham gia điều hành đã nỗ lực, cố gắng để đạt được các thành công,

Và mong muốn trong thời gian tới, các bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong các mặt hoạt động để đưa dự án tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Tổng giám đốc Rosneft Việt Nam - ông Mervyn Goddings phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt các đối tác tham gia ký kết, Tổng Giám đốc Rosneft Việt Nam Mervyn Goddings bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm giúp đỡ của PVN, PV Gas trong việc hỗ trợ điều hành dự án phát triển mỏ Phong Lan Dại.

Đại diện Rosneft Việt Nam cũng cam kết sẽ nỗ lực thực hiện việc đưa khí vào bờ đúng như kế hoạch đã đề ra.

Mỏ khí Phong Lan Dại được phát hiện năm 2016. Kế hoạch phát triển mỏ Phong Lan Dại đã được Bộ Công Thương phê duyệt ngày 3/01/2017.

Khí và condensate từ mỏ Phong Lan Dại sẽ được đấu nối vào đường ống Nam Côn Sơn đến Nhà máy xử lý khí Dinh Cố và chuyển đến Cụm Khí - Điện – Đạm Phú Mỹ.

Các bên ký kết Hợp đồng vận chuyển, xử lý và quản lý khí và condensate Lô 06.1

Đây là lần thứ hai hợp đồng mua bán khí và hợp đồng vận chuyển khí Lô 06-1 được sửa đổi để đưa mỏ Phong Lan Dại vào phát triển. 

Các hợp đồng đầu tiên được ký năm 2000 và 2001 để phát triển mỏ khí Lan Tây, sửa đổi lần đầu tiên năm 2009 để đưa khí từ mỏ Lan Đỏ vào bờ năm 2012.

Petrovietnam và các bên nhà thầu đã rất tích cực trong việc tìm kiếm trữ lượng mới và tăng sản lượng khí để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam.

Hợp đồng dầu khí lô 06-1 với Rosneft chiếm 35%, ONGC 45% và PVN 20% nằm trong khu vực bể Nam Côn Sơn cách bờ 370km, đang khai thác khí và condensate tại các mỏ Lan Tây, Lan Đỏ và Phong Lan Dại.

Sản lượng khai thác trung bình ngày hiện nay khoảng 8,8 triệu m3 khí/ngày và khoảng 1.500 thùng condensate/ngày.

Sản lượng khai thác cộng dồn của Lô 06.1 đến tháng 6/2017 là 53,5 tỷ m3 khí và 19,8 triệu thùng condensate.

Hồ Thu