PVN quán triệt Chỉ thị 35 và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp

23/11/2019 06:09 Trúc Diệp
(GDVN) - Đối với các đơn vị trong Tập đoàn, việc triển khai nhiệm vụ chính trị trong khóa mới sẽ được xác định dựa trên tầm nhìn, đề án chiến lược 5 năm tới.

Ngày 22/11 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tham dự hội nghị có ông Đinh Mạnh Thanh - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Chủ trì hội nghị có ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Tập đoàn, các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn; các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng đảng, Trưởng/Phó các đoàn thể chính trị - xã hội; các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn, Ban Quản lý dự án thuộc Cơ quan Tập đoàn; lãnh đạo các Chi nhánh Tập đoàn; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên/HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc, Hiệu trưởng, Viện trưởng các Chi Đảng bộ/đơn vị trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn.

PVN quán triệt Chỉ thị 35 và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Ông Trần Sỹ Thanh lưu ý, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-2021, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong những năm tiếp theo.

Đối với các đơn vị trong Tập đoàn, việc triển khai nhiệm vụ chính trị trong khóa mới sẽ được xác định dựa trên tầm nhìn, đề án chiến lược 5 năm tới tại từng đơn vị.

Từ nhiệm vụ đó, ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn cũng như các cấp Đảng bộ, Chi bộ tại đơn vị cần phải tập trung xây dựng sớm báo cáo chính trị, kế hoạch, chiến lược phát triển trong 5 năm tới, bên cạnh đó là hệ thống các giải pháp thực hiện một cách bài bản, trong đó đặc biệt tập trung vào công tác cán bộ, đây là công tác quan trọng nhất, lựa chọn bầu ra những cá nhân ưu tú, phù hợp để thực hiện mục tiêu khóa mới.

Dựa trên các kế hoạch, chiến lược, định hướng trong 5 năm tới tại đơn vị sẽ đóng góp vào việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu 5 năm tới của Tập đoàn.

Ông Trần Sỹ Thanh cũng thông báo tới hội nghị một số thông tin về Hội nghị Trung ương 11 khóa XII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 7/10/2019 đến ngày 12/10/2019.

Theo chương trình hội nghị, thay mặt Đảng ủy, ông Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên PVN đã trình bày báo cáo Triển khai kế hoạch Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III.

Các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác triển khai thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn cũng như cho ý kiến về việc triển khai kế hoạch công tác kiểm điểm năm 2019.

Trúc Diệp