PVTrans giữ vững đà tăng trưởng

30/12/2017 06:05 Quế Chi
(GDVN) - Năm 2017, doanh thu hợp nhất của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) ước đạt 6.287 tỷ đồng, tương đương 125% kế hoạch năm.

Năm 2017, doanh thu hợp nhất của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) ước đạt 6.287 tỷ đồng, tương đương 125% kế hoạch năm;

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 622 tỷ đồng, tương đương 156% kế hoạch năm;

Lợi nhuận sau thuế ước đạt 501 tỷ đồng, tương đương 153% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 286 tỷ đồng, tương đương 119% kế hoạch năm.

Riêng Công ty mẹ PVTrans đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao, trong đó doanh thu ước đạt 2.565,7 tỷ đồng (127% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế ước đạt 461,7 tỷ đồng (184% kế hoạch);

Lợi nhuận sau thuế ước đạt 385,1 tỷ đồng (183% khách hàng); nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 167 tỷ đồng (134% khách hàng).

Trao bằng khen của Bộ Công Thương cho các tập thể vá các cá nhân

Cổ phiếu PVTrans là một trong những cổ phiếu có tính thanh khoản tốt trên thị trường chứng khoán và là cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt được các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm.

Đây sẽ là một kênh huy động vốn quan trọng của PVTrans khi thực hiện chiến lược đầu tư phát triển đội tàu thời gian tới.

Trong năm 2017, PVTrans đã được tổ chức Việt Nam Report đưa vào danh sách Profit 500 – Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam và năm thứ 5 liên tục nằm trong danh sách VNR500 – 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam với thứ hạng 143/500.

Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn đánh giá cao và chúc mừng những thành công của PVTrans trong năm 2017, và khẳng định chính kết quả sản xuất kinh doanh này đã đóng góp tích cực vào sự thành công của PVN trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao.

Đồng thời, Tổng giám đốc PVN cũng thông báo đến hội nghị những khó khăn, thách thức đối với PVN và các đơn vị thành viên trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Mong PVTrans và tất cả người lao động giữ vững tinh thần người lao động dầu khí không chùn bước trước bất kỳ thử thách, gian khó nào, đồng lòng và quyết tâm vượt qua.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2017, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn yêu cầu PVTrans trong kế hoạch năm 2018, công tác đầu tư mua sắm tàu mới phải rất cẩn trọng;

Nên tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi và tập trung vốn đầu tư vào các lĩnh vực đang là thế mạnh, tránh đầu tư dàn trải;

Phải đặc biệt chú trọng công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, công tác cán bộ, bởi đây là yếu tố quyết định đến sự thành bại của một tổ chức, của một doanh nghiệp.

Quế Chi