Qua thanh tra, kiểm tra đã thu về ngân sách hơn 7000 tỷ đồng

08/07/2017 06:12 Diệu Linh
(GDVN) - Qua sáu tháng đầu năm 2017, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc đã triển khai 31.831 cuộc thanh tra, bắt giữ 5.838 vụ buôn lậu.

Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý, điều hành ngân sách; quản lý, sử dụng vốn đầu tư; quản lý tài chính doanh nghiệp; quản lý các nguồn kinh phí tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp; quản lý giá, thuế. Trong đó, chú trọng tập trung vào các lĩnh vực phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành...

Kết quả thanh tra, kiểm tra của các kết luận đã lưu hành đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính 7.738 tỷ đồng (trong đó: Thu nộp ngân sách nhà nước 7.280 tỷ đồng; Giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí 81,062 tỷ đồng; Xử lý tài chính khác trên 377 tỷ đồng); Xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.000 tỷ đồng.

Lũy kế tình hình thực hiện các kiến nghị xử lý tài chính đến ngày 15/6/2017 là 4.833 tỷ đồng (trong đó: số đã thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4.600 tỷ đồng; thực hiện kiến nghị xử lý tài chính khác hơn 179 tỷ đồng).

Qua thanh tra, kiểm tra đã thu về ngân sách hơn 7000 tỷ đồng. ảnh minh họa: TTXVN.

Riêng Thanh tra Bộ Tài chính 6 tháng đầu năm đã chủ động triển khai 16 cuộc thanh tra, kiểm tra. 

Nội dung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, thanh tra hành chính nội ngành...; nhiều nội dung thanh tra, kiểm tra được lồng ghép một cách khoa học, góp phần tiết kiệm chi phí và nhân lực, rút ngắn được thời gian thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra Bộ Tài chính đã lưu hành kết quả của 25 kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý về tài chính 1.495 tỷ đồng (trong đó: Thu nộp ngân sách nhà nước 1.037,881 tỷ đồng; Giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí 81,062 tỷ đồng; Xử lý tài chính khác 376,869 tỷ đồng);

Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính 768 tỷ đồng (trong đó: thu nộp ngân sách nhà nước 588 tỷ đồng; thực hiện kiến nghị xử lý tài chính khác 179 tỷ đồng).

Ngoài ra, có nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách và cơ chế chính sách đặc thù của các ngành, lĩnh vực.

Đối với lĩnh vực thuế: Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 26.151 cuộc tại doanh nghiệp và kiểm tra 188.869 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 6,2 tỷ đồng, trong đó: Tiền thuế kiến nghị thu hồi là: 5,2 tỷ đồng đồng; xử phạt là 953.970 triệu đồng. Số thuế đã nộp ngân sách nhà nước là 3,1 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực hải quan: Toàn hệ thống Hải quan đã thực hiện 49 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 49 đơn vị, tổng số tiền kiến nghị truy thu là 13,5 tỷ đồng, số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 2,6 tỷ đồng, số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 8,5 tỷ đồng; 

Thực hiện 3.887 cuộc kiểm tra sau thông quan, quyết định truy thu 861,4 tỷđồng, trong đó ấn định thuế là 719,1 tỷ đồng;

Xử phạt vi phạm hành chính, phạt chậm nộp 142,3 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước 756,2 tỷ đồng;

Trong công tác điều tra chống buôn lậu, các đơn vị trong toàn hệ thống đã chủ trì bắt giữ 5.838 vụ với trị giá hàng hoá vi phạm 207,9 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước 126 tỷ đồng, tiến hành khởi tố 16 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 31 vụ.

Đối với lĩnh vực Kho bạc Nhà nước: Đã thực hiện 730 cuộc thanh tra, kiểm tra, số đơn vị vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra là 24 đơn vị, với số tiền vi phạm, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 171,7 triệu đồng, ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 25,2 triệu đồng. Số tiền đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 84,54 triệu đồng.

Đối với lĩnh vực Chứng khoán Nhà nước: Đã tiến hành 22 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm tại 2 tổ chức, ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 400 triệu đồng.

Đối với lĩnh vực Quản lý và Giám sát bảo hiểm: Thực hiện 7 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị nộp bổ sung số thuế tín dụng doanh nghiệp 7.358 triệu đồng, ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 30 triệu đồng.

Công tác thanh tra, kiểm tra ngành Tài chính đã đáp ứng kịp thời, hiệu quả đối với các vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm, như: Thanh tra chống thất thu ngân sách nhà nước, thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách tại trung ương, địa phương, chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế...

Các đoàn thanh tra chấp hành đúng quy định về trình tự, thủ tục; đảm bảo thời gian và kế hoạch được duyệt; thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra đều chấp hành nghiêm kỷ luật và quy chế.

Nội dung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; hoàn thành đúng tiến độ.

Qua thanh tra, kiểm tra đã xử lý nghiêm theo quy định các sai phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách; kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách về quản lý tài chính đối với các ngành, lĩnh vực.

Diệu Linh