Quý 2/2014, lợi nhuận nhiều “ông lớn” ngân hàng giảm mạnh

18/08/2014 15:56 Minh Hồng (Tổng hợp)
(GDVN) - Báo cáo tài chính của hoạt động Quý 2/2014 cho thấy lợi nhuận không ít ngân hàng lớn như EximBank, BIDV, OceanBank... giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2014 với khoản lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ. Tại thời điểm 30/6/2014, Eximbank đạt tổng tài sản 132.064 tỷ đồng, giảm hơn 37.000 tỷ tức 22,2% so với cuối 2013.

Hầu hết các mảng kinh doanh của Eximbank sụt giảm trong quý 2/2014, trong đó thu nhập lãi thuần giảm 6,9% xuống 693 tỷ; kinh doanh ngoại hối giảm 14,5% xuống 52 tỷ; kinh doanh khác giảm 61,2% chỉ đạt 4 tỷ đồng và góp vốn mua cổ phần lỗ 18 tỷ.

Lợi nhuận trước thuế của Eximbank đã giảm 40,2% xuống 219 tỷ đồng và sau thuế giảm 41,5%, đạt 169 tỷ. 6 tháng đầu năm 2014, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 664 tỷ và sau thuế 515 tỷ, giảm lần lượt 12,1% và 11,4% so với cùng kỳ. 

Tổng cộng đến 30/6, ngân hàng có 2.364 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 2,94% trên tổng dư nợ, trong đó nợ có khả năng mất vốn chiếm hơn một nửa.

Quý 2/ 2014 ghi nhận nhiều "ông lớn" ngành ngân hàng giảm lợi nhuận

Con số trích dự phòng rủi ro của Eximbank cũng tăng mạnh trong quý 2 là 40,4% và 6 tháng tăng 88,5% so với cùng kỳ.

Tương tự Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã CP: BID) cũng có mức lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2014 của BIDV cho thấy, mặc dù vẫn ghi nhận lãi ở một số dịch vụ trong quý II, nhưng tính chung 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của BIDV vẫn giảm.

Lợi nhuận trước thuế của BIDV trong quý II là 543,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 427,23 tỷ đồng, cả hai khoản mục này đều giảm gần 49% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BIDV lãi trước thuế 2.492,58 tỷ đồng, giảm 3,35% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng của ngân hàng là 1971.95 tỷ đồng, giảm 0,26% so với 6 tháng 2013.

Trong khi đó lợi nhuận OceanBank giảm hơn 60%, tính đến 30/6/2014, tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) là 68.783 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Thu nhập lãi thuần trong quý II, ngân hàng đạt 230 tỷ đồng, giảm 30% so với quý II/2013.

Quý II/2014, lợi nhuận trước dự phòng của OceanBank là 182 tỷ đồng, gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí dự phòng tăng lên 165 tỷ đồng, trong khi năm trước được hoàn nhập 12,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 17 đồng, giảm 58,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 3,99% cuối năm 2013 lên 5,03%. Trong đó, nợ cho vay được khoanh và nợ chờ xử lý là 303 tỷ đồng, không đổi so với thời điểm cuối năm 2013.
Hoạt động dịch vụ lãi 5,2 tỷ đồng, tăng 23%; hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh bất ngờ lãi xấp xỉ 100 tỷ đồng trong khi con số cùng kỳ năm trước lỗ gần 6 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của OceanBank là 52 tỷ đồng, giảm 65,5%, sau thuế đạt 46 tỷ đồng, giảm 61,5% so với 6 tháng đầu năm 2013.

Minh Hồng (Tổng hợp)