Rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng cổ phần hóa ở 2 tỉnh

03/08/2018 06:38 Nhật Minh
(GDVN) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chỉ đạo về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng cổ phần hóa trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và An Giang.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần trực thuộc Ủy ban Nhân dân 2 tỉnh Quảng TrịAn Giang.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân 2 tỉnh Quảng Trị, An Giang bổ sung số liệu cụ thể về: Tình hình bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm đề nghị chuyển đổi; dự kiến tình hình tài chính sau khi chuyển đổi.

Phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ chất lượng tốt sau khi chuyển đổi của 17 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và 2 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang (Trung tâm Kiểm định phương tiện kỹ thuật giao thông thủy bộ An Giang, Ban Quản lý Chợ Long Xuyên), báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

(Ảnh minh họa: Báo Lao động)

Ủy ban Nhân dân 2 tỉnh Quảng Trị, An Giang thực hiện cơ cấu, tinh giảm biên chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh theo đúng Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời rà soát hiện trạng, khả năng cân đối tài chính, ngành, lĩnh vực hoạt động... của tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập đối chiếu với các tiêu chí, điều kiện theo quy định tại Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần để xác định tổng thể các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng cổ phần hóa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nhật Minh