Sabeco bị phạt 100 triệu đồng

25/11/2016 06:05 Mai Anh
(GDVN) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt Sabeco 100 triệu đồng do công bố thông tin không đúng quy định của pháp luật.

Ngày 22/11/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 1292/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Cụ thể, Sabeco bị phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Sabeco 100 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin - ảnh nguồn: Báo Đầu tư.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sabeco đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty (www.sabeco.com.vn).

Theo quy định Sabeco phải công bố các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015; Điều lệ công ty;

Ngoài ra Sabeco cũng không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán nhá nước các tài liệu: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2014, 2015; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất các Quý 3,4/2014, Quý 1,2,3,4/2015; Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015).

Mai Anh