Sacombank: “Không loại trừ có nhà đầu cơ trục lợi”

22/02/2012 10:02
Công đoàn Sacombank vừa có văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng làm rõ mục đích của nhóm đại diện 51% cổ phần.

Văn bản kiến nghị của tổ chức công đoàn Sacombank được gửi cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Tổng liên đoàn Lao động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tp.HCM, Liên đoàn Lao động Tp.HCM, Công đoàn ngành Ngân hàng Nhà nước. Nội dung bản kiến nghị xoay quanh việc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) có văn bản đề nghị bầu lại toàn bộ Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Sacombank tại đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới.
Công đoàn Sacombank vừa có văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng làm rõ mục đích của nhóm đại diện 51% cổ phần.

Theo văn bản của tổ chức công đoàn Sacombank, hiện Eximbank chỉ sở hữu 9,73% cổ phiếu STB (mã cổ phiếu của Sacombank) và khi đưa ra các yêu cầu đối với Sacombank đã không đưa ra tài liệu chứng minh họ có ủy quyền hợp pháp của phần còn lại mà họ gọi là đại diện cho 51% vốn cổ phần tại Sacombank.

Do đó, công đoàn Sacombank đề nghị các ban ngành chức năng làm rõ chủ sở hữu thực sự của 51% này có phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hay không và mục đích đầu tư vào Sacombank.

Văn bản này cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi không loại trừ việc có những nhà đầu cơ đứng sau Eximbank để trục lợi từ việc này và điều này làm ảnh hưởng đến an toàn hoạt động và sự phát triển của Sacombank, nơi mà chúng tôi đã gắn bó và đang cống hiến hết mình.

Việc có nhà đầu tư mới tham gia vào Sacombank để cùng Ban lãnh đạo Sacombank thực hiện chiến lược phát triển mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua là dấu hiệu tích cực đánh dấu cho sự phát triển của Sacombank trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và nguyện đóng góp công sức của mình vào sự phát triển chung này. Tuy nhiên, việc nhà đầu tư mới không vì mục tiêu phát triển chung mà vì mục đích “buôn bán ngân hàng” thì đây là dấu hiệu đáng ngại cho tính ổn định và an toàn hoạt động của Sacombank nói riêng và hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung…”.

Theo Dân trí