Sacombank phản pháo yêu cầu "miễn nhiệm HĐQT" của Eximbank

21/02/2012 14:51
 'Chưa có tiền lệ yêu cầu miễn nhiệm HĐQT ngân hàng', ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Sacombank phản pháo lại yêu cầu của Eximbank.
Theo ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank), hoạt động của một ngân hàng có những quy định khác với một doanh nghiệp.
Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch HĐQT Sacombank.
Điều 36 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 quy định Chủ tịch, thành viên HĐQT; Chủ tịch thành viên… của tổ chức tín dụng bị miễn nhiễm, bãi nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Cụ thể, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; có đơn xin từ chức; không tham gia hoạt động của HĐQT, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát trong 6 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật hay các trường hợp khác do điều kiện tổ chức tín dụng quy định.

Trong khi, ĐHCĐ vừa qua của Ngân hàng Sacombank đã biểu quyết bầu ra HĐQT và được Ngân hàng nhà nước thông qua. Nhiệm kỳ HĐQT 2011 - 2015 của Sacombank đã được ĐHCĐ tín nhiệm và bầu ra. Vì thế, văn bản Eximbank yêu cầu miễn nhiễm bầu lại HĐQT Sacombank theo ông Thành là chưa có tiền lệ xảy ra.

Mặt khác, ông Thành cho rằng, với một doanh nghiệp niêm yết thì cổ phần bất động, nhưng cổ đông di động. Có nghĩa là cho đến khi nào Sacombank chưa gửi danh sách chốt cổ đông về Trung tâm Lưu ký chứng khoán trước ngày ĐHCĐ diễn ra thì chưa thể khẳng định nhóm cổ đông đó đã chiếm giữ tỷ lệ bao nhiêu tại nhà băng nay. Tính đến ngày 21/2, Sacombank vẫn chưa chốt danh sách cổ đông gửi về Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

Trước nghi vấn Sacombank đang tích cực cho nhân viên “gom” ủy quyền dự ĐHCĐ để chống thâu tóm, ông Thành khẳng định, việc làm này Sacombank đã thực hiện ở các năm trước.

“Thông thường trước khi ĐHCĐ diễn ra, chúng tôi phải có sự rà soát lại danh sách khoảng hơn 10.000 cổ đông để nắm thông tin họ đang giữ hay đã bán cổ phiếu STB nên 'gom' ủy quyền trước ngày ĐHCĐ là bình thường”, ông Thành cho biết thêm.

Theo Đầu tư chứng khoán