Sacomreal bất ngờ thay Tổng giám đốc

08/04/2013 15:39 Theo TTVN/SCR
Từ vị trí phó tổng giám đốc Sacomreal (bổ nhiệm từ tháng 9/2012) phụ trách khối Phát triển kinh doanh SCR, ông Ngô Vĩ Hùng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc.
Ông Ngô Vĩ Hùng.
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín -Sacomreal (SCR) thông báo Nghị quyết HĐQT ngày 4/4/2013 về việc thay đổi tổng giám đốc.

Theo nội dung Nghị quyết, HĐQT quyết định việc ông Huỳnh Phú Kiệt thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc từ ngày 10/4/2013. HĐQT đồng thời bổ nhiệm ông Ngô Vĩ Hùng sinh ngày 20/10/1978 làm Tổng giám đốc từ ngày 10/4/2013.

Ngoài là Tổng giám đốc của SCR, ông Huỳnh Phú Kiệt còn là Thành viên HĐQT của Sacomreal. Với quyết định thôi kiêm nhiệm Tổng giám đốc, ông Kiệt vẫn là lãnh đạo chủ chốt.

Từ vị trí phó tổng giám đốc Sacomreal (bổ nhiệm từ tháng 9/2012) phụ trách khối Phát triển kinh doanh SCR, ông Ngô Vĩ Hùng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc.

Quyết định được đăng tải trên website chính thức của SCR và hiện tại chưa công bố trên HNX.

Quyết định

Theo TTVN/SCR