Sau 3 tháng không ở, nhà thu nhập thấp sẽ bị thu hồi

24/06/2011 04:52
Theo văn bản chỉ đạo của Sở Xây dựng Hà Nội, sau 3 tháng kể từ khi bàn giao căn hộ mà bên mua không đến ở thì sẽ bị thu hồi căn hộ.

4 chủ đầu tư xây dựng nhà thu nhập thấp (NTNT) trên địa bàn Hà Nội vừa tiếp nhận văn bản chỉ đạo của Sở Xây dựng nhằm tăng cường công tác quản lý tại các dự án này. Theo đó, sau 3 tháng kể từ khi bàn giao căn hộ mà bên mua không đến ở thì sẽ bị thu hồi căn hộ.

Nếu không ở sau 3 tháng
bàn giao, nhà thu nhập thấp
sẽ bị thu hồi.

Theo yêu cầu của Sở Xây dựng, các chủ đầu tư dự án NTNT ở Hà Nội là: Cty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai, Cty CP Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5, Cty CP Xây dựng số 3 Hà Nội và Tổng Công ty Viglacera bổ sung thêm các điều khoản vào Điều 12 hợp đồng mua bán căn hộ NTNT.

Cụ thể: Sau 3 tháng kể từ khi bàn giao căn hộ mà bên mua không đến ở thì coi như không có nhu cầu ở và cơ quan quản lý sẽ thu hồi căn hộ theo quy định. Nếu bên mua cho người khác sử dụng nhà hoặc vi phạm quy chế quản lý nhà thì sẽ chấm dứt hợp đồng mua nhà.

Hướng dẫn bên mua nhà phải có bản cam kết với chủ đầu tư và thực hiện quy chế quản lý nhà khi ký hợp đồng mua nhà, ảnh chân dung các thành viên hộ gia đình.

Đồng thời, hợp đồng mua bán nhà phải kèm theo bản quy chế quản lý sử dụng NTNT theo quy định.

UBND thành phố cũng đã chỉ đạo UBND các quận hướng dẫn UBND các phường phải niêm yết công khai danh sách dự án NTNT đã nhận đơn mua nhà tại trụ sở UBND phường để người dân biết và tham gia giám sát.

Thành phố cũng yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo công an phường tại nơi có dự án NTNT kiểm tra thường xuyên, nắm bắt việc thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu để phát hiện kịp thời việc mua bán NTNT sai quy định.

Theo Lao động