Siết kiểm tra hàng xuất khẩu qua cửa khẩu phụ

30/08/2019 06:59 Theo baochinhphu.vn
(GDVN) - Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố cung cấp các thông tin xử lý gian lận về hàng hóa xuất nhập khẩu cho cơ quan Thuế.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị cung cấp các thông tin về gian lận như: quay vòng hàng xuất khẩu; khai khống giá trị, khối lượng xuất khẩu; điều chỉnh giảm số thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu… để cơ quan Thuế có căn cứ xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, hoàn thuế của người nộp thuế.

Trường hợp cơ quan Hải quan nghi vấn người nộp thuế có dấu hiệu gom hàng hóa cư dân biên giới mua để làm thủ tục xuất khẩu, hoàn thuế thì cung cấp thông tin để cơ quan Thuế thực hiện kiểm tra xác minh nguồn gốc hàng hóa xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan yêu cầu siết kiểm tra hàng xuất khẩu qua cửa khẩu phụ.

Trước đó, để tổ chức triển khai các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng doanh nghiệp gian lận trong xuất khẩu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác thu thập, phân tích thông tin xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát và kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua các cửa khẩu thuộc địa bàn quàn lý của đơn vị, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp doanh nghiệp gian lận trong hoạt động xuất khẩu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan, căn cứ thông tin thu thập thực hiện tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát để kiểm tra theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu khai khống số lượng hàng hóa nhập khẩu, khai tăng số lượng so với số lượng thực tế, khai sai tên hàng, khai sai về trị giá hải quan trên tờ khai xuất khẩu; sử dụng các chứng từ tài liệu không hợp lệ để làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với cục thuế trên địa bàn xây dựng cơ chế trao đổi thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng được cơ quan Thuế hoàn thuế giá trị gia tăng định kỳ 6 tháng 1 lần, trong đó cung cấp các thông tin về các thủ đoạn gian lận đối với hàng hóa xuất khẩu (khai sai tên hàng, số lượng, trị giá hoặc sử dụng các chứng từ tài liệu không hợp pháp để làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa) nhằm mục đích hợp pháp hóa hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, lập danh sách các doanh nghiệp vi phạm chuyển cục thuế để cập nhật thông tin doanh nghiệp vi phạm trong quá trình thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan tăng cường công tác chống buôn lậu, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nơi giáp biên giới với nước bạn để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi quay vòng hàng xuất khẩu (hàng đã làm thủ tục và xuất khẩu sang nước bạn, nhưng lợi dụng biên giới rộng, quay lại Việt Nam để tiếp tục làm thủ tục xuất các lần tiếp theo).

Thực hiện công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan và lực lượng chức năng (công an, quản lý thị trường) về danh sách doanh nghiệp, thủ đoạn, hàng hóa có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế.

Theo baochinhphu.vn