Sốc với con số lỗ nặng của Constrexim Bình Định

16/10/2013 15:47 Theo Vietnamnet
(GDVN) - Trong đại hội cổ đông ngày 30/10/2010 Constrexim Bình Định báo kết quả kinh doanh năm 2009 lãi 4,5 tỷ đồng, tuy nhiên khi tiến hành kiểm toán tổng cộng lỗ lũy kế toán công ty lại hơn 75,6 tỷ đồng. Giám đốc Constrexim Bình Định, ông Phạm Hồng Thanh, bỗng chốc từ người hùng lại trở thành kẻ tội đồ.

Từ người hùng lãi khủng…

Công ty Cổ phần Constrexim Bình Định (Constrexim Bình Định) trước đây là doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Tỉnh Bình Định. Sau khi sáp nhập về Tổng công ty Constrexim Holdings, công ty được cổ phần hóa theo quyết định số 105/QĐ-BXD ngày 17/1/2006 của Bộ Xây dựng.

Vốn điều lệ của công ty Constrexim Bình Định khi cổ phần hóa là 30.424.100.000 VNĐ. Trong đó có 4 cổ đông lớn gồm: cổ đông nhà nước chiếm 26,72% (đương tương hơn 8,1 tỷ đồng) do Constrexim Holdings là chủ sở hữu, cổ đông Hoàng Anh Gia Lai chiếm 40,2%, ông Phạm Hồng Thanh chiếm 6,33% và ông Lương Xuân Thắng chiếm 5,22% .

Theo báo cáo tại Đại hội cổ đông ngày 30/10/2010, Constrexim Bình Định đạt lợi nhuận là 4,5 tỷ đồng (tương đương 14,79%). Con số này làm nức lòng cổ đông và khiến Giám đốc Constrexim Bình Định trở thành người hùng ngay sau đại hội.

…đến tội đồ lỗ nặng

Ngay sau đại hội đồng cổ đông nói trên, công ty có sự thay đổi nhân sự do chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty nghỉ hưu theo chế độ, bàn giao cho chủ tịch HĐQT mới là ông Thái Văn Thi và Giám đốc công ty mới được bầu là ông Dương Ngọc Mười.

Điều bất ngờ là sau khi bàn giao, ban lãnh đạo mới cho kiểm toán lại toàn bộ số liệu tài chính thì kết quả kiểm toán lại chỉ rõ tổng cộng lỗ lũy kế công ty đến 31/10/2010 là hơn 75,6 tỷ đồng. Con số này đã được “phù phép” để tạo ra thành quả là con số báo lãi tới 4,5 tỷ đồng đến khó tin.

Tình hình không những không được cải thiện mà còn tiếp tục nối dài bằng những chuỗi con số lỗ sau đó. Lỗ lũy kế của Constrexim Bình Định đến 31/12/2012 đã là 90,7 tỷ đồng, con số này gần 3 lần vốn điều lệ (vốn điều lệ là 30.424.100.000 VNĐ). Như vậy toàn bộ cổ đông của công ty đã mất toàn bộ vốn chủ sở hữu. Tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian tới tại Constrexim Bình Định vẫn đang diễn biến theo chiều hướng xấu hơn.

Với báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh thua lỗ, Constrexim Bình Định vẫn loay hoay chưa thể tìm được con đường sáng trong thời gian tới. Điều này đã tạo tâm lý bất đồng và hoang mang cho đại bộ phận cổ đông cùng cán bộ công nhân viên trong công ty.

Từ người hùng bỗng chốc trở thành kẻ tội đồ gánh số lỗ khủng vậy “vì đâu nên nỗi”? Khoản lỗ lên tới 90 tỷ đồng nhất định không thể để đó theo kiểu "hòa cả làng". Vậy ai là người chịu trách nhiệm? Nhiều đơn thư khiếu kiện đã gửi đến nhờ cơ quan pháp luật làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Kỳ sau: Chi tiết khoản lỗ 90 tỷ

Theo Vietnamnet