Southern Bank có khả năng mất vốn 1.185 tỷ đồng

17/10/2014 10:46 QUÁCH HOÀNG
(GDVN) - Năm 2013, nợ xấu Southern Bank tăng mạnh gần 22%, gần 1.185 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn.

Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2013 với kết quả lãi 17,943 tỷ đồng. Con số lãi của Southern Bank năm vừa rồi sụt giảm rất mạnh so với năm 2012, chỉ bằng 15%.

Nếu như năm trước đó, thu nhập lãi thuần của Sacombank bị âm gần 285,5 tỷ đồng thì năm 2013, con số này đạt 262,812 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ở mảng kinh doanh ngoại hối, Southern Bank lại thua lỗ đậm, lỗ thuần 120,406 tỷ đồng (so với mức lỗ năm trước là 45,813 tỷ đồng).

Lãi thuần chứng khoán đầu tư giảm 35% so năm 2012, còn 781,392 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng giảm gần 90% còn 29,5 tỷ đồng.

Năm 2013, tổng dư nợ cấp tín dụng của Ngân hàng Phương Nam đạt 43.320,60 tỷ đồng, giảm 1.987,21 tỷ đồng, tốc độ giảm 4,4% so với năm 2012.

Về chất lượng tín dụng, trong năm qua toàn hệ thống đã rất nỗ lực trong việc thu hồi nợ xấu, tuy nhiên do điều kiện nền kinh tế khó khăn chung nên việc thu hồi nợ xấu chưa đạt được kết quả như mong đợi. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 3,4% tổng dư nợ, tăng 257 tỷ đồng, tốc độ tăng 21,83% so với năm 2012.

Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm so với năm trước, còn 371,934 tỷ đồng (năm 2012 là 474,840 tỷ đồng).

Đến cuối năm 2013, ngân hàng có tổng cộng 1.605,3 tỷ đồng nợ xấu, trong đó, 1.184,257 tỷ đồng là nợ có khả năng mất vốn (chiếm gần 74% tổng nợ xấu) và tăng gần 49% so với năm 2012. Trong khi đó, nợ cần chú ý là 972,039 tỷ đồng, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 29% lên 387,818 tỷ đồng và nợ nghi ngờ giảm 85% còn 33,24 tỷ đồng.

Sang năm 2014, dự báo tình hình kinh doanh sẽ còn khó khăn thách thức. Mục tiêu tăng trưởng dư nợ tăng 5% so với năm 2013 và nợ xấu kiểm soát dưới 5% trên tổng dư nợ Ngân hàng.

Tại thời điểm 31/12/2013, Southern Bank có tổng tài sản 77.557,72 tỷ đồng, tăng 2.288 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi đó, tổng nợ phải trả lên tới 73.240,95 tỷ đồng, tăng 2.307,2 tỷ đồng và chiếm tới 94,4% tổng tài sản; gấp 18,3 lần vốn điều lệ.

Tình hình lãi suất huy động trong năm 2013 liên tục giảm từ 8% xuống còn 7%/năm đối với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, cộng thêm sự cạnh tranh gay gắt với các ngân hàng bạn.

Ngoài ra, lãi suất còn chịu sự quản lý chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước và theo sự đồng thuận của Hiệp hội ngân hàng, song Southern Bank cho biết, vẫn huy động được từ khách hàng 71.991,85 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2012.

Với tổng số cán bộ, công nhân viên không thay đổi so với năm 2012 (3.006 người), lương bình quân của nhân viên Southern Bank tăng 1 triệu đồng so với 2012, lên 10 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, xét về thu nhập bình quân, con số vẫn giữ nguyên với 11 triệu đồng/người/tháng.

QUÁCH HOÀNG