“Sức khỏe” top 15 doanh nghiệp bất động sản niêm yết

23/02/2016 09:01 Nguyên Thảo
(GDVN) - Top 15 doanh nghiệp có doanh số lớn nhất đang nắm giữ hơn 88,4% doanh thu thuần, 86% lợi nhuận trước thuế và 75,5% tổng tài sản toàn nhóm.

Thống kê báo cáo tài chính quý 4/2015 của 60 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên hai sàn cho thấy, top 15 doanh nghiệp có doanh số lớn nhất đang nắm giữ hơn 88,4% doanh thu thuần, 86% lợi nhuận trước thuế và 75,5% tổng tài sản toàn nhóm. 

Thống kê báo cáo tài chính quý 4/2015 của 60 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên hai sàn cho thấy, top 15 doanh nghiệp có doanh số lớn nhất đang nắm giữ hơn 88,4% doanh thu thuần, 86% lợi nhuận trước thuế và 75,5% tổng tài sản toàn nhóm. Ảnh minh họa. 

Về doanh thu thuần, trong quý 4, top 15 tạo ra 21.571 tỷ đồng doanh thu, tương đương khoảng 963 triệu USD, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái. 
 
Vingroup (mã VIC), FLC (mã FLC), Nam Long (mã NLG), Hà Đô (mã HDG) và Hoàng Quân (mã HQC) là 5 doanh nghiệp dẫn đầu về doanh số, chiếm đến 73% doanh thu của toàn nhóm bất động sản niêm yết. 

Điều này cũng phản ánh đúng thực tế thị trường bất động sản là phân khúc bất động sản du lịch, bất động sản nhà ở hạng khá và cao cấp đang hút hàng bên cạnh phân khúc nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội tiêu thụ tốt.  

Về lợi nhuận, trong quý 4/2015, 15 doanh nghiệp lớn nhất trên hai sàn đang tạo ra hơn 3.329 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương khoảng 149 triệu USD, tăng hơn 100% so với quý 4/2014. 
 
VIC, FLC, HQC, Kinh Bắc (mã KBC), NLG là 5 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất. Trong đó, ngoại trừ HQC có lợi nhuận tăng đột biến (gần 22 lần) nhờ hoạt động chuyển nhượng cổ phần, FLC dẫn đầu tăng trưởng lợi nhuận của top 5 với mức tăng 206% so với cùng kỳ năm trước. 

Về chất lượng tài sản, top 15 đang nắm giữ 75,5% tổng tài sản toàn nhóm, đạt mức 211.813,5 tỷ dồng tại ngày 31/12/2015, tương đương gần 9,46 tỷ USD, tăng 51% so với hồi đầu năm. VIC, FLC, KBC, Khang Điền (mã KDH) là những doanh nghiệp có tổng tài sản lớn nhất. 
 
Tại ngày 31/12/2015, top 15 đang nắm giữ 81% lượng tiền của toàn nhóm công ty bất động sản niêm yết, đạt mức 11.732 tỷ đồng, tương đương khoảng 524 triệu USD, tăng 8,2% so với đầu năm. 

Tuy nhiên, về hàng tồn kho và khoản phải thu ngắn và dài hạn, top 15 đang giữ 65% giá trị hàng tồn kho, 55.188 tỷ đồng, tương đương 2,46 tỷ USD, tăng 56% so với đầu năm.

VIC, KBC, KDH, NLG, SJS là 5 doanh nghiệp đang giữ hàng tồn kho lớn nhất. 

Top 15 cũng đang giữ 66,2% giá trị khoản phải thu ngắn và dài hạn tại ngày 31/12/2015, tăng 150% so với đầu năm, đạt mức 30.227 tỷ đồng, tương đương 1,35 tỷ USD. VIC tiếp tục dẫn đầu nhóm về số dư khoản phải thu ngắn và dài hạn. Số dư khoản phải thu tăng mạnh một phần do ảnh hưởng của Thông tư 200. 

Về nợ vay, 15 doanh nghiệp bất động sản lớn nhất hai sàn đang vay 45.937 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,05 tỷ USD, tăng 4,7% so với đầu năm. 

Mức tăng 4,7% là cao hơn mức chung của toàn nhóm 60 công ty (giảm 3,2%), nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng cho bất động sản của cả nước (tăng 11,85%). Điều này cho thấy tín dụng chuyển dịch từ khu vực doanh nghiệp sang cho người vay mua nhà. 

Mới đây Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đã có kiến nghị sửa đổi Thông tư 36 thực hiện “theo hướng có lộ trình phù hợp với từng nhóm đối tượng” như chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh và “theo lộ trình giảm dần”.

Nguyên Thảo