Tân Chủ tịch ASOSAI: Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững

20/09/2018 14:33 Vũ Phương
(GDVN) - Ông Hồ Đức Phớc cho biết, ở Việt Nam, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững luôn gắn kết trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng 20/9, tân Chủ tịch ASOSAI Hồ Đức Phớc đã phát biểu khai mạc Hội nghị chuyên đề lần thứ 7 của Đại hội ASOSAI 14 với chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững”.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng kiểm toàn Nhà nước Hồ Đức Phớc - tân Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI) cho biết, môi trường đã và đang là một trong những vấn đề cấp bách của nhiều quốc gia.

Suy thoái môi trường sinh thái toàn cầu tác động đến biến đổi khí hậu, dẫn đến những thảm họa thiên tai khủng khiếp, khó lường, đặc biệt đối với các nước đang phát triển.

Thực tế chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, tình trạng ô nhiễm môi trường sống hiện nay đang trở nên trầm trọng hơn bởi chính các hoạt động và cách ứng xử của con người đối với môi trường.

Công cuộc phát triển bền vững của các quốc gia cũng vì thế đang đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi các quốc gia phải chung sức, chung tay bảo vệ môi trường, tôn trọng cảnh quan thiên nhiên.

Trong thời gian tới, những thách thức về môi trường ngày càng nghiêm trọng, đe dọa sự phát triển của các quốc gia, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của các cơ quan kiểm toán tối cao thực hiện kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững ngày càng quan trọng và nặng nề hơn.

Hội nghị chuyên đề lần thứ 7 tập trung trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững. Ảnh: TTXVN. 

“Ở Việt Nam, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững luôn gắn kết trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Các chính sách, chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đều thể hiện rõ quan điểm gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái nhằm đảm bảo phát triển nhanh, bền vững”, tân Chủ tịch ASOSAI Hồ Đức Phớc nêu.

Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao thế giới (INTOSAI) lần thứ 22 tháng 12/2016 đã xác định chủ đề chính là "Các mục tiêu phát triển bền vững - Làm thế nào để INTOSAI đóng góp vào Chương trình nghị sự phát triển của Liên Hợp Quốc đến năm 2030”.

Trên cơ sở đó, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã có sáng kiến lựa chọn, xác định chủ đề của Đại hội ASOSAI 14 là “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” đã bám sát những vấn đề ưu tiên và thách thức mang tầm khu vực và thế giới mà các thành viên ASOSAI quan tâm cần giải quyết với chức năng và thẩm quyền của mình; đồng thời phù hợp với mục tiêu chiến lược INTOSAI giai đoạn 2017-2022.

Với vai trò là nước chủ nhà của Đại hội ASOSAI 14, ông Hồ Đức Phớc mong muốn các đại biểu tham gia Hội nghị lần này sẽ tập trung trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững.

Ông Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: “Kiểm toán Nhà nước Việt Nam một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của Kiểm toán môi trường đối với sự phát triển bền vững, hơn ai hết, các SAI cần nhận thức một cách đầy đủ và xem đây là dịp để thể hiện hành động của mình đối với việc bảo vệ môi trường từng quốc gia nói riêng và thế giới nói chung.

Thông qua Hội nghị này, phía Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cũng mong muốn các cơ quan Kiểm toán Nhà nước có thế mạnh và kinh nghiệm về kiểm toán môi trường có thể chia sẻ những bài học thực tiễn đã đạt được để học hỏi, vận dụng, triển khai một cách đồng bộ tại các SAI trong cộng đồng ASOSAI; từ đó, đẩy mạnh sự phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán chung về môi trường mà các cơ quan Kiểm toán Nhà nước cùng quan tâm”.

Vũ Phương