Tận dụng tối đa cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

07/12/2016 11:04 Ngọc Quang
(GDVN) - Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng trong tháng 2/2017.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án huy động nguồn lực và tận dụng tối đa cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2/2017.

Rà soát, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương để cải thiện từng chỉ tiêu trong bộ chỉ số về đổi mới sáng tạo theo công bố của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trong tháng 2/2017.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là thời cơ thuận lợi phát triển kinh tế Việt Nam.

Bên cạnh đó, các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương rà soát các quy hoạch liên quan đến công tác quản lý đô thị, nhất là tại các thành phố lớn, đề xuất giải pháp chấn chỉnh.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch đô thị, nhất là việc quy hoạch, cấp phép xây dựng các khu đô thị mới, khu chung cư cao tầng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2017.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; phối hợp với Bộ Tài chính hỗ trợ, cứu đói cho người dân trong thời kỳ giáp hạt và trong dịp Tết Nguyên đán kịp thời, đúng đối tượng.

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/2006/CT-TTg ngày 6/3/2006 về tăng cường chỉ đạo và chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp.

Chưa thực hiện sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2007/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Luật người lao động Việt Nam ở nước ngoài theo hợp đồng; báo cáo, đề xuất Chính phủ xem xét việc sửa đổi, bổ sung luật này.

Báo cáo công tác quản lý người nghiện ma túy tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương tháng 12/2016.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan liên quan và các địa phương xây dựng phương án tăng cường quản lý người nghiện ma túy, hoàn thành trong quý I/2017.

Ngọc Quang