Tăng cường công tác dự báo về hội nhập kinh tế quốc tế

17/03/2017 11:38 Ngọc Quang
(GDVN) - Tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo những vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó đề xuất chính sách cho giai đoạn hội nhập hiện nay và 10 năm tới.

Đây là nội dung tại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2017.

Chính phủ yêu cầu thúc đẩy nghiên cứu, dự báo hội nhập kinh tế. ảnh: Báo Nhân dân.

Trong đó, về công tác liên ngành về hội nhập kinh tế quốc tế, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế trong việc đưa ra phương án hợp lý để hoàn thiện việc đàm phán và ký kết 4 FTA còn lại, đảm bảo cân bằng lợi ích (RCEP, Việt Nam - EFTA, Việt Nam - Ixraen, ASEAN - Hồng Kong); thúc đẩy việc ký kết và phê chuẩn Hiệp định EVFTA.

Các Bộ, ngành và địa phương chủ động và tích cực triển khai hiệu quả các chương trình hành động của Bộ, ngành và địa phương mình trên cơ sở cụ thể hóa chi tiết nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành, địa phương, nhằm thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm tạo lập môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế để có phương án giải quyết.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế chủ trì xây dựng Đề án tổ chức Diễn đàn hội nhập kinh tế quốc tế thường niên năm 2017, kết hợp tổ chức đánh giá 10 năm gia nhập WTO của Việt Nam, có sự tham gia của đầy đủ các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các nhà khoa học, các chuyên gia, các tổ chức quốc tế... tạo cầu nối chia sẻ thông tin và kiến nghị các điều chỉnh phù hợp cho chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Nghiên cứu và đề xuất khả năng tổ chức Diễn đàn hội nhập quốc tế thường kỳ hàng năm

Ngọc Quang