Tăng cường kết nối hợp tác xã với doanh nghiệp

29/06/2017 16:16 Trinh Phúc
(GDVN) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: “Các tỉnh Nam Bộ cần nghiên cứu với các mô hình doanh nghiệp trong hợp tác xã trong sản xuất lúa gạo, trái cây, thủy sản… ”.

Chiều 28/6 tại Cần Thơ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp tại vùng đồng bằng sông Cửu Long  và Đông Nam Bộ.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ có nhiều năng lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nhưng số lượng hợp tác xã đạt hơn 1.600 hợp tác xã, chiếm tỉ lệ rất nhỏ (15,14%) so với tổng số hợp tác xã trong cả nước.

Tuy nhiên, chất lượng hoạt động được đánh giá tốt hơn các vùng khác khi quy mô vốn bình quân cao hơn và tỉ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả đạt gần 42% (cả nước là 30%), kết nối hợp tác xã và doanh nghiệp đạt 87% (cả nước bình quân chỉ có 11,92%). Ngoài ra, số lượng tổ hợp tác cao nhất cả nước với 22.000 tổ hợp tác, chiếm 35% so với cả nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012  (ảnh chinhphu.vn).

Tiêu biểu có hợp tác xã bò sữa Sóc Trăng đã thành công chọn đối tượng con bò sữa ở khu vực không có lợi thế sản xuất mà hơn 10 năm qua tăng gấp 10 lần số xã viên, 10 lần đàn bò (hiện đang có 6.000 con) ở vùng có 90% là đồng bào Khmer, bảo đảm được lợi ích xã viên, các hộ chăn nuôi trong bối cảnh giá sữa diễn biến có nhiều bất lợi.

Đánh giá cao nỗ lực của các tỉnh, thành phố trong vùng Nam Bộ về phát triển hợp tác xã theo luật mới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm việc thực hiện Luật hợp tác xã năm 2012 cho rằng, các tỉnh trong vùng gặp nhiều thuận lợi trong phát triển hợp tác xã khi có dư địa nâng cấp 22.000 tổ hợp tác thành hợp tác xã.

Đặc biệt, chính quyền địa phương cần nghiên cứu tăng cường kết nối hợp tác xã với doanh nghiệp và phát triển các doanh nghiệp trong hợp tác xã nhằm tiếp cận tín dụng nhanh nhất theo quy định của Luật.

Tạo cuộc cách mạng lúa gạo

“Đây là hướng đi mà các tỉnh Nam Bộ cần nghiên cứu với các mô hình doanh nghiệp trong hợp tác xã trong sản xuất lúa gạo, trái cây, thủy sản… ”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Đi liền với đó, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương nghiên cứu điều chỉnh tỉ lệ góp vốn của thành viên hợp tác xã;

Các thủ tục, quy định chưa có trong luật nhưng là đòi hỏi của thực tế như thanh lý tài sản không chia trong hợp tác xã, việc hướng dẫn hợp tác xã chuyển đổi sang các hình thức khác.

Ngoài ra, quy định cho phép thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã nhưng quy trình, điều kiện chưa cụ thể, cần phải thể hiện rõ ràng hơn nữa.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương coi trọng việc tuyên truyền nhận thức cho cán bộ, nhân dân về ý nghĩa phát triển kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã trong nông nghiệp.

Theo đó, cần nhấn mạnh tính tất yếu của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường còn “bất đối xứng” của Việt Nam.

“Thị trường vật tư đầu vào ít người bán mà nhiều người mua nên bị ép giá, còn thị trường đầu ra nhiều người bán mà ít người mua và thua thiệt lại đổ lên đầu người nông dân.

Do đó phải liên kết lại với nhau giữa các hộ nông dân, giữa các hộ sản xuất với doanh nghiệp và thị trường.

Đó là quy luật có tính tất yếu cần được truyền thông, phổ biến sâu rộng tới các đối tượng”, Phó Thủ tướng nói.

Trưởng Ban Chỉ đạo cũng cho biết, địa phương nào quan tâm tổ chức, phối hợp liên ngành trong phát triển hợp tác xã thì đạt được nhiều thành công, nhưng lưu ý địa phương khắc phục khuynh hướng nôn nóng, đốt cháy giai đoạn, bất chấp quy luật kinh tế trong phát triển hợp tác xã.

Bảo lãnh tín dụng sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

Cơ quan quản lý hợp tác xã ở địa phương cần tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành Nghị quyết chuyên đề về hợp tác xã với chỉ tiêu cụ thể để thực hiện.

Đối với đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục quán triệt Đề án số 445 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển hợp tác xã.

Qua hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng giao Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn rà soát lại Thông tư hướng dẫn việc đánh giá hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trên cả 2 mặt về thu nhập tài chính, lợi nhuận và mức độ gia tăng kinh tế hộ gia đình, là hiệu quả cuối cùng của hợp tác xã.

Phối hợp với các bộ, ngành rà soát lại các thể chế, chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn bằng việc sửa đổi Nghị định 210/2014/NĐ-CP;

Sửa đổi Nghị định số 55 về tín dụng nông nghiệp nông thôn theo hướng bổ sung hợp tác xã vào đối tượng vay vốn ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hợp pháp hóa tài sản trên đất của hợp tác xã hay hộ nông dân để sử dụng thế chấp vay vốn ngân hàng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư kết cấu hạ tầng.

Chính phủ cũng sẽ ban hành một nghị định về bảo hiểm nông nghiệp đối với cây trồng, vật nuôi; chính sách bảo hiểm xã hội cho cán bộ hợp tác xã;

Giải quyết nợ khê đọng của các hợp tác xã (khoảng 27 tỷ đồng trong vùng).

Nhấn mạnh đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của hợp tác xã là yêu cầu tất yếu, có tính “sống còn” của tổ chức lại sản xuất hàng hóa, Phó Thủ tướng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã.

Quốc hội cũng ra Nghị quyết yêu cầu tới năm 2020 cả nước phải có 15.000 hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả.

Việc Chính phủ sơ kết lại 5 năm thực hiện Luật hợp tác xã năm 2012 nhằm có giải pháp để đưa kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển ngang tầm với các loại hình kinh tế khác, đóng góp quan trọng vào tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và cả việc phát triển hợp tác xã trong các lĩnh vực giao thông vận tải, công thương...

Trinh Phúc