Tăng mức phạt tiền về xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm

09/11/2016 15:44 Theo Sức khỏe Đời sống
(GDVN) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP Hà Nội và UBND TP Hồ Chí Minh khẩn trương tổng kết việc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 2 thành phố này, đề xuất cụ thể về việc này trong thời gian tới. Đồng thời, phối hợp với UBND TP Hà Nội và UBND TP Hồ Chí Minh thực hiện việc mở rộng diện thí điểm tại 2 thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước đó.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Y tế nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo hướng tăng mức phạt tiền bảo đảm có tính răn đe hơn. Sớm ban hành thông tư thay thế Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT của bộ quy định về giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì xử lý sớm vấn đề kinh phí cho công tác an toàn thực phẩm; phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu phương án bảo đảm kinh phí lâu dài, ổn định cho công tác an toàn thực phẩm theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

An toàn thực phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng trước tình trạng cơ quan chức năng liên tục phát hiện thực phẩm "bẩn" hiện nay - ảnh Sức khỏe và Đời sống

Đồng thời nghiên cứu đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thanh tra các bộ, ngành được để lại và sử dụng toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm cho công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, bố trí nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới để thực hiện chỉ tiêu về an toàn thực phẩm theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; bổ sung hướng dẫn về mức thu phí, lệ phí tổ chức xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm theo Thông tư 149/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ: Công an, Quốc phòng, Công Thương, UBND các tỉnh có biên giới tăng cường kiểm tra kiểm soát ngăn chặn thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn.

Phó Thủ tướng giao các Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý, bảm đảm an toàn thực phẩm.

Theo Sức khỏe Đời sống