Techcombank hiện thực hóa chiến lược “khách hàng là trọng tâm”

23/04/2016 12:42 Cao Nguyên
(GDVN) - Năm 2016 Techcombank xác định rõ chiến lược “Khách hàng là trọng tâm” với việc tập trung vào các phân khúc khách hàng cụ thể.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Trên cơ sở chiến lược kinh doanh bền vững, an toàn và hiệu quả, chú trọng đến các ưu tiên về: phát triển nguồn nhân lực, quản lý chi phí và quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế, năm 2015, Techcombank đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng.

Theo đó, năm 2015 tổng tài sản toàn ngân hàng đạt 191.994 tỷ đồng tăng 9,1% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế cả năm của Techcombank đạt 2.037 tỷ đồng và đạt kế hoạch, tăng 43,8% so với năm 2014.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tổng huy động toàn Ngân hàng đạt 142.240 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2014 và đạt 105 % kế hoạch. Tổng dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2015 đạt 127.387 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm 2014  và vượt kế hoạch đề ra.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tới cuối năm 2015 đạt 14,74%, cao hơn nhiều so với mức quy định của Ngân hàng Nhà nước là 9%. Danh mục tín dụng được kiểm soát trong phạm vi khẩu vị rủi ro và biên độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng.

Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank giảm từ 2,38% vào năm 2014, xuống còn 1,67% nhờ việc xây dựng và triển khai hữu hiệu hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, góp phần ngăn ngừa, kịp thời xử lý các vấn đề tồn tại phát sinh, 

Techcombank là một trong số các Ngân hàng TMCP dẫn đầu về vốn chủ sở hữu hợp nhất với 19.375 tỷ đồng bao gồm trái phiếu chuyển đổi mà các trái chủ đã cam kết chuyển đổi thành cổ phiếu.

Thế mạnh này tạo cho Ngân hàng nền tảng vững chắc, đáp ứng tiêu chuẩn Basel 2 và quy định của Ngân hàng Nhà nước về mức vốn tối thiểu.

Từ năm 2012 đến nay, Techcombank đã chủ động áp dụng mọi biện pháp nhằm kiểm soát và xử lý nợ có vấn đề. Đến cuối năm 2015, tỷ lệ xấu của Techcombank ở mức 1,67%. Về cơ bản, Techcombank đã xử lý xong các vấn đề nợ xấu và chuyển sang giai đoạn phát triển bền vững, lành mạnh.

Với kết quả tài chính của năm 2016, Techcombank tin tưởng sẽ có những bước tiến vượt bậc, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế trên 3.500 tỷ đồng.

Điều này sẽ tạo nền tảng vững chắc để Techcombank có khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập sâu của Việt nam vào nền kinh tế thế giới trong thời gian tới.

Trong năm 2016 – năm đầu tiên thực hiện chiến lược 5 năm (2016 – 2020), Techcombank xác định rõ chiến lược “Khách hàng là trọng tâm” với việc tập trung vào các phân khúc khách hàng cụ thể, hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để mang đến những giải pháp tài chính toàn diện.

Bên cạnh đó, những ưu tiên về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ được cam kết thực hiện sát sao nhằm hiện thực hóa chiến lược đã lựa chọn.  

Đại hội cũng thông qua mục tiêu năm 2016 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản cụ thể: Tổng tài sản tăng trưởng 16%, huy động vốn tăng trưởng 21%, dư nợ tín dụng tăng trưởng 18%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.543 tỷ đồng (tăng trưởng 74%).

Cao Nguyên