Thay đổi nhân sự cấp cao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

10/03/2017 06:15 Diệu Linh
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về nhân sự Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định 308/QĐ-TTg ngày 9/3, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Quốc Khánh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Công Thương.

Nhiệm vụ cụ thể của ông Nguyễn Quốc Khánh do Bộ trưởng Bộ Công Thương phân công.

Ông Nguyễn Quốc Khánh điều chuyển công tác về Bộ Công Thương. ảnh: pvn.

Ông Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 1960, quê ở Hà Tĩnh; là kỹ sư địa vật lý chuyên ngành thăm dò địa chất dầu khí, tốt nghiệp Đại học Dầu khí Ba Cu thuộc Liên - xô cũ khoá 1977-1982.

Ông Khánh từng trải qua nhiều vị trí chủ chốt trong hệ thống các đơn vị của PVN như Phó Tổng Giám đốc Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP); Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Dầu khí Mê Kông; Tổng Giám đốc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm Dầu mỏ (PDC); Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL); Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ngày 19/7/2015, ông Nguyễn Quốc Khánh vừa làm Tổng giám đốc, vừa kiêm nhiệm tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN (do ông Nguyễn Xuân Sơn bị cho thôi chức Chủ tịch).

Tới ngày 12/1/2016, ông Khánh được bổ nhiệm chính thức chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN. Ngày 8/6/2016, ông Nguyễn Quốc Khánh trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 tại tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời, tại  văn bản 2095/VPCP-TCCB ngày 9/3, Thủ tướng Chính phủ đồng ý ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tạm thời kiêm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng giám đốc PVN, đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN. ảnh: pvn.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo quy định.

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn sinh ngày 10/08/1962 tại tỉnh Quảng Trị; là kỹ sư công nghệ khai thác dầu khí, đại học Hóa dầu Bacu (Liên Xô) và thạc sỹ thiết kế công nghệ hệ thống, đại học Rmit (Úc).

Ông Sơn đã có 30 năm gắn bó với ngành dầu khí, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, trong đó đáng chú ý là giai đoạn từ 1/2/2012 – 3/3/2016, ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ngày 4/3/2016, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn được bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc PVN.

Diệu Linh