Thêm một nỗ lực cải cách hành chính từ Chính phủ

09/02/2017 10:55 Ngọc Quang
(GDVN) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc rà soát các thủ tục, giấy tờ kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu hiện đang phải thực hiện cùng lúc nhiều thủ tục, cấp nhiều chứng từ kiểm tra chuyên ngành để thống nhất đề xuất phương án đổi mới kiểm tra chuyên ngành phù hợp theo hướng:

Giảm các loại giấy tờ, chứng nhận kiểm tra chuyên ngành nhưng vẫn bảo đảm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đầy đủ các chỉ tiêu, yêu cầu cần thiết về chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch, môi trường...

Nội dung này được yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu rà soát các thủ tục, giấy tờ kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. ảnh minh họa: Báo Đầu tư.

Đây là một trong nhiều nỗ lực mới nhất của Chính phủ nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, như yêu cầu đặt ra mỗi năm các bộ, ngành phải giảm tối thiểu 10% thủ tục hành chính.

Ngày 28/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

Theo đó, phấn đấu các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt tối thiểu bằng trung bình của nhóm nước ASEAN 4; đến năm 2017 đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 4 trên một số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh thuộc nhóm chỉ số nâng cao hiệu quả (theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới); mục tiêu đến năm 2020, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đạt mức trung bình của các nước ASEAN 3 trên một số chỉ tiêu thông lệ quốc tế.

Ngọc Quang