Thí điểm vận chuyển hàng hóa trung chuyển giữa các cảng biển quốc tế

21/03/2017 10:49 Diệu Linh
(GDVN) - Thí điểm hàng hóa trung chuyển được vận chuyển giữa các cảng biển quốc tế cho phép cụm cảng khu vực TP.Hồ Chí Minh và Cái Mép - Thị Vải để xuất khẩu.

Đây là đề nghị của Bộ Tài chính và đã được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan để thực hiện, bảo đảm quản lý chặt chẽ; đồng thời khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, bảo đảm phù hợp, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, theo trình tự thủ tục rút gọn.

Trước mắt, thủ tục áp dụng đối với hàng hóa quá cảnh, trung chuyển thực hiện theo quy định của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về cấp phép quá cảnh, trung chuyển hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu thực tế.

Diệu Linh