Thoái vốn khỏi 376 doanh nghiệp, SCIC vẫn "giữ chân" tại Vinamilk

05/12/2013 14:57 Bình An
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) giai đoạn đến năm 2015.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) giai đoạn đến năm 2015.

Theo đó, việc tái cơ cấu SCIC nhằm đưa Tổng công ty thực sự trở thành một công cụ, kênh truyền vốn nhà nước; thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, độc quyền tự nhiên, cung cấp hàng hóa dịch vụ công thiết yếu và một số ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ cao có sức lan tỏa lớn; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp.

4 doanh nghiệp mà SCIC nắm giữ, đầu tư dài hạn gồm: CTCP Tổng công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam ( VINARE); CTCP viễn thông FPT (FPT Telecom); CTCP Dược Hậu Giang; CTCP sữa Việt Nam (Vinamilk).

Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng sẽ nắm 100% vốn tại 3 doanh nghiệp là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC, Công ty Khai thác và chế biến đá An Giang và Công ty Đầu tư và kinh doanh khoáng sản Vinaconex.

Quy mô vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2015 là 50.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, 24 doanh nghiệp sẽ do SCIC nắm cổ phần chi phối và 2 doanh nghiệp được cổ phần hóa nhưng vẫn nắm giữ cổ phần là Công ty Thương mại, du lịch và dịch vụ tổng hợp Điện Biên, công ty Khoáng sản Lai Châu. Bên cạnh đó, thực hiện thoái vốn nhà nước tại 376 doanh nghiệp.

Cũng theo quyết định này, quy mô vốn điều lệ của SCIC vốn nhà nước đến năm 2015 là 50.000 tỷ đồng.

Đồng thời, Tổng công ty sẽ hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, tập trung vào sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty và Nghị định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Mặc khác, SCIC sẽ sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành; hoàn thiện quy chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; phát triển và quản lý nguồn nhân lực một cách có hệ thống, tập trung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý. Thu hút và đào tạo nhân sự tài năng, có chuyên môn, kinh nghiệm trên thị trường. Tăng cường cơ chế đãi ngộ, khuyến khích người lao động, xây dựng cơ chế, chính sách huy động các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực đầu tư và tài chính;...

Bình An