Thống nhất việc giao cơ quan thẩm quyền thực hiện Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM

03/11/2021 06:33 Nhật Minh
GDVN- Thống nhất việc giao cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn 8024/VPCP-CN ngày 2/11/2021 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu ý kiến của các cơ quan liên quan, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An thống nhất về việc giao cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật về đầu tư PPP và nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Nhật Minh