Thông qua đề án thành lập thành phố Sầm Sơn

19/04/2017 11:59 Ngọc Quang
(GDVN) - 100% đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất ý kiến thông qua đề án thành lập thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 19/4, Ủy ban Thường vụ Quốc đã xem xét, quyết định việc thành lập 4 phường thuộc thị xã Sầm Sơn và thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo tờ trình của Chính phủ sẽ thành lập 4 phường gồm: Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh. Đồng thời thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi thành lập, thành phố Sầm Sơn có 44,94 km2 diện tích tự nhiên, 150.902 người và 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 8 phường (Bắc Sơn, Trung Sơn, Trường Sơn, Quảng Tiến, Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh) và 3 xã (Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại).

Như vậy sau khi thành lập 4 phường và thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giữ nguyên số lượng đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã nhưng có chuyển 1 thị xã thành 1 thành phố và chuyển 4 xã thành 4 phường.

Thị xã Sầm Sơn chuẩn bị được nâng cấp lên thành phố. ảnh: TTXVN.

Theo báo cáo thẩm tra và tờ trình của Chính phủ, việc nâng cấp Sầm Sơn từ thị xã lên thành phố sẽ không phát sinh thêm cán bộ.

Ông Nguyễn Khắc Định – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cơ quan thẩm tra đề án cho biết, việc thành lập các phường và thành phố Sầm Sơn là nhu cầu khách quan, phù hợp với các quy hoạch chung, tạo điều kiện phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của Sầm Sơn tạo động lực to lớn đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực Bắc Trung bộ.

Ủy ban Pháp luật đánh giá, với thực trạng phát triển hiện nay thì Sầm Sơn cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của phường thuộc thị xã và thành phố thuộc tỉnh.

Cho ý kiến về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội - bà Tòng Thị Phóng lưu ý phải quan tâm đến chuyển nghề cho ngư dân và đồng bào ven biển; đồng thời phải chú ý tới môi trường sinh thái; môi trường văn hóa để đến Sầm Sơn không còn cảm giác bị “chặt chém”.

Đồng thời, bà Tòng Thị Phóng cũng đề nghị trong đề án cần phải nói rõ hơn về vấn đề an ninh quốc phòng, an ninh trật tự.

Kết luận phiên họp về đề án, ông Uông Chu Lưu – Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, qua tờ trình, báo cáo thẩm tra cũng như ý kiến của các đại biểu tại phiên họp đều tán thành việc lập 4 phường và nâng cấp Sầm Sơn lên thành phố.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành đề án. Việc thành lập 4 phường và thành phố Sầm Sơn phù hợp với nhu cầu khách quan, quy hoạch chung cũng như nhu cầu phát triển vùng Bắc Trung bộ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ ngành, chính quyền Thanh Hóa căn cứ vào quy định pháp luật để triển khai sau khi lấy biểu quyết thông qua.

Ngọc Quang