Thu hồi biển 80A, 80B cấp cho doanh nghiệp trong tháng 6

22/03/2017 14:30 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ đã chỉ giải quyết dứt điểm vấn đề này sau nhiều phản ánh của báo chí. Bộ Công an có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng trước 30/6.

Nội dung này được khẳng định trong thông báo của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đăng ký, cấp biển số 80A, 80B cho xe của doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu thu hồi biển 80A, 80B đã cấp cho  doanh nghiệp, hoàn thành và báo cáo Thủ tướng trong tháng 6/2017. ảnh: Báo Giao thông.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an nghiêm túc thực hiện việc cấp biển số ô tô ký hiệu 80, theo nguyên tắc chỉ cấp cho các cơ quan Trung ương, một số ban, bộ, ngành...; đồng thời, xe phải mua sắm có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Tuyệt đối không cấp biển số ô tô ký hiệu 80 cho doanh nghiệp, bất kể loại hình nào.

Xe hơi tiền tỷ, biển số của “vua con” và những hệ lụy không thể cứu vãn

Theo tinh thần này, yêu cầu Bộ Công an khẩn trương sửa đổi Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 quy định về đăng ký xe.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an kiên quyết thu hồi biển số 80A, 80B của 516 xe đã cấp cho các doanh nghiệp như đã xác định, hoàn thành trước ngày 30/6/2017, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó vào trung tuần tháng 3, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an rà soát để thu hồi ngay biển số xe đối với những xe các cơ quan nhà nước đã thanh lý; báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng biển số xe ô tô.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Quốc phòng rà soát, thu hồi biển số xe đã cấp cho các doanh nghiệp hoạt động kinh tế, không liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng.

Người dân hy vọng, sau chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với tinh thần quyết tâm xây dựng chính phủ liêm chính, nói không với nhũng nhiễu, tham nhũng, tất cả những trường hợp vi phạm quy định cấp biển số 80A, 80B cho doanh nghiệp đều phải thu hồi và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Ngọc Quang