Thù lao của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường là 3 triệu mỗi tháng

29/04/2012 12:55 Hoàng Lan/ VnExpress
Năm 2012, bà Nguyễn Thị Như Loan nhận thù lao 7 triệu đồng mỗi tháng cho vị trí Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai. Ông Nguyễn Quốc Cường, thành viên HĐQT (con trai bà Loan) nhận mức 3 triệu đồng. 

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) vừa có nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Theo đó, thù lao cho Chủ tịch HĐQT - bà Nguyễn Thị Như Loan là 7 triệu đồng mỗi tháng. Các thành viên của HĐQT, trong đó có ông Nguyễn Quốc Cường (con trai bà Loan) được nhận 3 triệu đồng mỗi tháng.


Bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: Vũ Lê.

Thù lao cho trưởng ban kiểm soát, thành viên lần lượt là 3 và 2 triệu đồng. Tổng chi phí trả cho HĐQT và ban kiểm soát năm 2012 khoảng hơn 300 triệu đồng.

Quốc Cường Gia Lai cũng cho biết, năm 2011, công ty đã thực hiện chia cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt tương đương 5% mệnh giá cổ phiếu nhưng không thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng.

QCG cũng thông qua kế hoạch chuyển đổi 58.500 trái phiếu của trái chủ VinaCapital thành hơn 5,5 triệu cổ phần. Tổng vốn của công ty sau khi chuyển đổi là hơn 1.270 tỷ đồng.

Quý I/2012, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai có lợi nhuận sau thuế là 1,78 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến, doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ năm nay đạt 885 tỷ đồng (tăng 123% so với năm 2011), lợi nhuận 128 tỷ đồng. Năm 2011, QCG lỗ 38,63 tỷ đồng trong khi năm 2010 lãi 283 tỷ đồng.

Đại hội cũng thông qua bà Nguyễn Thị Như Loan và ông Nguyễn Quốc Cường tiếp tục là Chủ tịch và thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2012 - 2017.

Hoàng Lan/ VnExpress