Thủ tướng bác đề xuất dùng ngân sách giải cứu nợ xấu

22/10/2014 07:04 NHẤT NGÔN
(GDVN) - Văn phòng Chính Phủ (VPCP) vừa có văn bản gửi đến Bộ Kế hoạch Đầu tư khẳng định sẽ không dùng ngân sách để xử lý nợ xấu.

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về Báo cáo tái cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng trình Quốc hội.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu không đưa kiến nghị về việc xem xét dành một phần chi ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước như dự thảo báo cáo.

Ngoài nội dung này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý về cơ bản với nội dung Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và giao Bộ này tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo hướng: Rà soát, cập nhật lại các số liệu trong báo cáo đến thời điểm gần nhất, trong đó chú ý cập nhật số liệu 9 tháng đầu năm 2014 khớp với báo cáo về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước Quốc hội về nội dung này

Trước đó, trong báo cáo của Chính phủ tại phiên họp Thường vụ Quốc hội lần thứ 31, Bộ KHĐT đề xuất dùng một phần ngân sách để xử lý nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước.

Đây là một đề xuất khá ‘bất ngờ’ bởi từ trước đến nay Chính phủ vẫn luôn khẳng định “không dùng tiền ngân sách để xử lý nợ xấu”. 

NHẤT NGÔN