Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Nợ xấu sẽ về mức 3% trong năm 2015

02/12/2014 16:03 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẽ đưa nợ xấu ngân hàng về mức bình thường, khoảng 3% vào năm 2015

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) 2014 cuối kỳ với chủ đề “Doanh nghiệp hướng tới các hiệp định thương mại mới”. Đây là kênh đối thoại chính thức giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam, nhằm xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư và kích thích tăng trưởng kinh tế. 

Tại diễn đàn, 6 nội dung chính được thảo luận gồm: Các vấn đề về nợ công, nợ xấu trong lĩnh vực tài chính; Biện pháp thúc đẩy sự phát triển khối tư nhân (doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp trong nước); vấn đề về lao động; đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; cải cách thủ tục hành chính; các vấn đề đặt ra khi tham gia các hiệp định thương mại.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp thẳng thắn, xây dựng, thiết thực của các đại biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng đây là cơ sở để Chính phủ tiếp thu hợp lý, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách sát với thực tế hơn với tinh thần tạo mọi thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Thủ tướng nêu rõ các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Chính phủ Việt Nam trong năm 2015, đó là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô tốt hơn, vững chắc hơn, tăng trưởng GDP ở mức 6,2%, chủ động kiểm soát lạm phát ở mức 5%, giảm bội chi ngân sách từ 5,3% năm 2014 xuống còn 5% vào năm 2015, bảo đảm nợ công ở mức an toàn, không vượt quy định cho phép và sẽ xử lý hiệu quả hơn nợ công, trả nợ đúng hạn, đầy đủ theo kế hoạch. Chính phủ cũng đã đề ra kế hoạch 5 năm 2016-2020, trong đó tăng trưởng ở mức 6,5-7% /năm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi cùng các nhà đầu tư châu Âu. Ảnh: VGP.

Để thực hiện được những mục tiêu này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, quản lý để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, coi đây là khâu đột phá có ý nghĩa quyết định. Trong đó tập trung cải cách thể chế, luật pháp, thủ tục hành chính, phát triển mạnh các loại thị trường vốn, tiền tệ, lao động, bất động sản… tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; cải cách môi trường kinh doanh gắn liền với đó là tăng cường chống hàng lậu, hàng giả, trốn thuế dưới các hình thức.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẽ chủ động hội nhập quốc tế, tập trung khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại đã có và tích cực đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Chính phủ cũng đang tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trong đó tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao; cải cách mạnh đầu tư công, hệ thống tài chính ngân hàng, đưa nợ xấu về mức bình thường khoảng 3% vào năm 2015; đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước cũng như tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục là một trong những ưu tiên trong thời gian tới với 2 giải pháp lớn là hoàn thiện kinh tế thị trường gắn với cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai minh bạch trong quản lý tài sản, tài chính ngân sách, khoáng sản, doanh nghiệp nhà nước; đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng.

Cùng với phát triển kinh tế, Chính phủ sẽ tiếp tục làm tốt hơn công tác bảo đảm tiến bộ công bằng, an sinh xã hội trên các lĩnh vực việc làm, y tế, giáo dục và giảm nghèo…

Thủ tướng bày tỏ mong muốn thường xuyên nhận được góp ý của các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế về những vấn đề Việt Nam cần tập trung cải cách, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, đưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

Ngọc Quang