Thủ tướng yêu cầu báo cáo tình hình biến động giá xăng dầu

25/01/2018 06:04 Như Hải
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính cùng Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình biến động giá xăng dầu.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính cùng Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình biến động giá xăng dầu trong thời gian gần đây, sự chênh lệch giá giữa các mặt hàng xăng dầu và nguyên nhân;

Thủ tướng yêu cầu báo cáo về sự chênh lệch giá giữa các mặt hàng xăng dầu và nguyên nhân (ảnh minh họa - nguồn chinhphu.vn).

Các chính sách thuế, phí liên quan đến xăng dầu và hoạt động của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu;

Tác động, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống; trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất định hướng và giải pháp phù hợp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2018.

Như Hải