Thủ tướng yêu cầu EVN tái cơ cấu, giảm biên chế

03/10/2014 13:50 Mai Anh (Tổng hợp)
(GDVN) - Làm việc với Bộ Công thương Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp

Theo đó trong buổi làm việc mới báo cáo Thủ tướng, Bộ Công thương cho biết từ đầu năm đến nay, tăng trưởng sản xuất công nghiệp cao hơn cùng kỳ năm ngoái với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,7 %, trong đó sản xuất và phân phối điện tăng trưởng trên 11%. Các lĩnh vực của ngành đều có tăng trưởng, phát triển khá đồng đều và toàn diện; khả năng đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu của ngành đề ra cho năm 2014 là khả thi; nhất là chỉ số sản xuất công nghiệp sẽ đạt từ 7-7,2%.

Cân bằng được xuất nhập khẩu và có xuất siêu, liên tục 3 năm nay (từ năm 2012 đến nay) đều có xuất siêu, qua đó dự trữ ngoại tệ của đất nước tăng lên; công tác quản lý Nhà nước của ngành được triển khai thực hiện hiệu quả; hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước được chú trọng…

Bộ Công thương và lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty trực thuộc bộ cũng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn đầu tư ra ngoài ngành cũng như các nhiệm vụ, biện pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất, đầu tư, kinh doanh trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Công thương

Trong đó báo cáo Thủ tướng, đại diện EVN cho biết hiện năng suất lao động của Việt Nam chỉ bằng 10% Singapore, bằng 40% Thái Lan và 60% Malaysia..

Trước vấn đề này Thủ tướng yêu cầu EVN phải đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thủ tướng nhận mạnh: “Anh Vượng (ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch HĐTV EVN), anh Thanh (ông Phạm Lê Thanh - Tổng giám đốc EVN) phải báo cáo tôi, làm thế nào để trong thời gian rất ngắn thôi, nâng cao năng suất, không thể kéo dài được.

Năng suất lao động của mình bằng 40% Thái Lan, bằng 60% Malaysia, bằng 10% Singapore thôi là sao? Các đồng chí cần công nghệ thì mua. Mà tôi tin là người Việt Nam làm được đấy.

Thứ hai nữa là tay nghề kỹ sư, công nhân phải cao hơn. Thứ ba, các đồng chí phải giảm biên chế, nhưng không phải đẩy công nhân ra đường, mà bố trí làm việc khác”.

Đồng thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành Công Thương cần đặc biệt quan tâm đến hoạt động quản lý Nhà nước của ngành, trong đó hết sức lưu ý đến việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường để thị trường cạnh tranh hơn, minh bạch hơn, bình đẳng hơn, phân bổ nguồn lực tốt hơn… Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để ngành Công Thương phát triển bền vững, hội nhập, cạnh tranh trên các lĩnh vực. 

Trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phải hết sức cố gắng làm sao không để nợ đọng văn bản pháp quy; những gì thuộc về cơ chế, chính sách đang vướng mắc, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp phải xem xét tháo gỡ ngay; những gì vượt thẩm quyền phải khẩn trương tham mưu, đề xuất với Chính phủ xem xét, xử lý.

Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; “tái cơ cấu để có hiệu quả cao hơn, công nghệ cao hơn, sức cạnh tranh cao hơn”. Trong tái cơ cấu, nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước của ngành phải hết sức lưu ý đến làm tốt cổ phần hóa, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh… 

“Tái cơ cấu phải thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, có đề án cụ thể, có quyết tâm làm, không nói chung chung”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Mai Anh (Tổng hợp)