Tổ công tác của Thủ tướng báo cáo kết quả kiểm tra 2 Bộ

31/08/2016 07:47 Nguồn: chinh phu.vn
(GDVN) - Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016, Tổ công tác của Thủ tướng đã báo cáo Chính phủ về kết quả kiểm tra tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Với Bộ KH&ĐT, theo thống kê trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, từ ngày 1/1/2016 đến 22/8/2016, tổng số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao là 241. Trong số 87 nhiệm vụ đến hạn phải thực hiện, có 73 nhiệm vụ đã hoàn thành, còn 14 nhiệm vụ đã quá hạn chưa thực hiện.

Số liệu trên cho thấy, số nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn của Bộ còn nhiều, ngay trong số 73 nhiệm vụ đã hoàn thành có tới 63 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn (chiếm 86,3%).

Với Bộ Tài chính, kiểm tra cho thấy, Bộ Tài chính triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao khá tốt, số nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn chỉ chiếm 5% trên tổng số 170 nhiệm vụ được giao. Trong số 100 nhiệm vụ đến hạn phải thực hiện có 95 nhiệm vụ đã hoàn thành, còn 5 nhiệm vụ chưa thực hiện.

Ngày 30/8, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2016.

Sau khi rà soát, trao đổi trên tinh thần thẳng thắn, khách quan, không né tránh, đoàn kiểm tra đánh giá nguyên nhân của việc chậm tiến độ hoàn thành nhiệm vụ tại hai bộ, có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Tổ công tác kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính khắc phục một số hạn chế, yếu kém và tiếp tục làm tốt một số nhiệm vụ.

Không co kéo thẩm quyền về Bộ


Cụ thể, đối với Bộ KH&ĐT, lãnh đạo Bộ cần sâu sát hơn nữa trong chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao. Cần đề cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo Bộ cần quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong chỉ đạo, điều hành; đồng thời thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong Bộ. 

Cần khắc phục triệt để các nguyên nhân chủ quan từ phía Bộ, đồng thời có giải pháp khắc phục, đổi mới phương thức phối hợp trong việc xử lý các công việc có tính liên ngành.

Sau đợt kiểm tra, đôn đốc này, Bộ KH&ĐT chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ giao quá hạn thực hiện, đồng thời tích cực rà soát, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ đang trong hạn thực hiện, tránh để tái diễn tình trạng quá hạn, đặc biệt một số nhiệm vụ cấp bách, như khoản 2.000 tỷ đồng bố trí cho các dự án thủy lợi, cấp bách phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn.

Đồng thời, trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, thay vì tư tưởng co kéo thẩm quyền về Bộ, cơ chế xin cho, Bộ cần phân cấp mạnh mẽ trong quản lý vốn đầu tư công; rà soát, cắt bỏ tất cả những gì là rào cản, là giấy phép con gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, không phù hợp với quan điểm, tư tưởng xây dựng Chính phủ liêm chính, Chính phủ hành động, kiến tạo, hướng tới người dân và doanh nghiệp.

Những đề xuất lớn về các dự án luật của Bộ trình kể cả những luật đã có hiệu lực thi hành như Luật Đầu tư công nhưng thực tế có những bất cập, khó khăn, vướng mắc khi thực hiện cần mạnh dạn đề xuất sửa đổi.

Chấm dứt tình trạng địa phương “xin” dự toán

Đối với Bộ Tài chính, cần có biện pháp nhắc nhở về ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ với một số đơn vị và các công chức được giao triển khai thực hiện nhiệm vụ để quá hạn. Phải chủ động và quyết liệt hơn trong đôn đốc, phối hợp với các bộ, cơ quan trong việc xử lý các vấn đề có tính liên ngành. 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cần tiếp tục thay đổi cách lập, duyệt dự toán thu ngân sách, bảo đảm công khai, minh bạch, sát thực tế.

Chấm dứt tình trạng lãnh đạo địa phương lên “xin” giao dự toán thấp để có phần vượt thu cao so với dự toán. Tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực thuế, hải quan, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực này. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của ngành thuế, hải quan.

Đối với 5 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành, Bộ trưởng Tài chính trực tiếp chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng lãnh đạo, chuyên viên của từng đơn vị, xác định rõ thời gian hoàn thành; đồng thời chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trong hạn theo tinh thần không chờ đến hạn mới thực hiện.

Theo đó, Bộ cần khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thể chế, chính sách, đặc biệt là việc xây dựng Nghị định về chống chuyển giá, trốn thuế, Nghị định về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017…

Đối với các nhiệm vụ có vướng mắc về cơ chế, chính sách hoặc thời gian giao không đảm bảo, không thể thực hiện được do thiếu các điều kiện về nguồn lực thì hai Bộ phải kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng và đề xuất biện pháp xử lý, điều chỉnh, đặc biệt là các nhiệm vụ có tính cấp bách, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Sẽ thành lập nhiều đoàn kiểm tra

Bên cạnh đó, báo cáo cũng thẳng thắn nêu rõ, Văn phòng Chính phủ khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành văn bản phải tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ; nâng cao năng lực thẩm tra, tham mưu.

Khi tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho bộ, cơ quan, địa phương thực hiện phải chuẩn hóa được về cơ sở pháp lý, thẩm quyền, thời gian, cơ chế thực hiện để đảm bảo tính khả thi, không gây lúng túng, khó khăn cho các bộ, cơ quan, địa phương.

Văn phòng Chính phủ cần làm tốt công tác điều phối đối với các bộ, cơ quan, địa phương, đặc biệt trong trường hợp cùng một nội dung, vấn đề nhưng giữa các bộ có  ý kiến trái chiều, không thống nhất được.

Tiếp thu ý kiến phản hồi của hai Bộ, Văn phòng Chính phủ sẽ chỉ đạo cho từng vụ chuyên ngành khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, cũng như từ các văn bản mật, văn bản quy phạm pháp luật; khắc phục triệt để tình trạng cập nhật không đầy đủ, biên tập nhiệm vụ không rõ ràng, chuyển không đúng địa chỉ.

Văn phòng Chính phủ cũng sẽ nghiên cứu, xây dựng, trình ban hành quy định về việc gửi, nhận văn bản trên mạng từ Văn phòng Chính phủ đến bộ, cơ quan, địa phương theo trục liên thông, để bảo đảm sự thống nhất và kịp thời trong kết nối, phản hồi thông tin, văn bản.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, từ đầu năm tới ngày 29/8/2016, có tổng số 3.726 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương. Trong đó có 1.739 nhiệm vụ đã hoàn thành (đúng hạn 1.310, quá hạn 429); chưa hoàn thành 1.987 (trong hạn 1.812, quá hạn 175).

Một số bộ, cơ quan, địa phương có nhiều nhiệm vụ quá hạn chưa thực hiện, như các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Thanh tra Chính phủ; các UBND: TPHCM, TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng…

Tổ công tác nêu rõ sẽ tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương còn nợ đọng nhiều nhiệm vụ. Tổ công tác của Thủ tướng căn cứ trên số liệu thống kê của Văn phòng Chính phủ kịp thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ biểu dương các bộ, cơ quan, địa phương làm tốt, đồng thời phát hiện, kiến nghị Thủ tướng phê bình, xử lý các cá nhân, tập thể yếu kém.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thông tin công khai trên Cổng TTĐT của Chính phủ và báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng về kết quả kiểm tra của Tổ công tác cũng như nêu tên các bộ, cơ quan, địa phương làm tốt, các bộ, cơ quan, địa phương yếu kém, bị phê bình.
Nguồn: chinh phu.vn