Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV "thay máu" Hội đồng quản trị

06/11/2013 14:49 Hồng Minh
(GDVN) - Mới đây, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (HOSE: BIC) đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 nhằm miễn nhiệm 3 thành viên trong số 5 thành viên trong HĐQT.
Đại hội có sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 54.975.939 cổ phần, chiếm 83,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BIC. Ông Nguyễn Huy Tựa, Ủy viên HĐQT Ngân hàng BIDV và đại diện các Ban tại Trụ sở chính BIDV - cổ đông lớn nhất của BIC cùng các thành viên trong HĐQT, Ban Điều hành và đại diện cán bộ nhân viên BIC.

Theo đó, ông Trần Xuân Hoàng - Phó Chủ tịch HĐQT BIC đã trình đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm 3 thành viên trong số 5 thành viên trong HĐQT đối với các ông Trần Xuân Hoàng, Đặng Quang Vinh và Trịnh Minh Tâm. 3 thành viên này đã có đơn từ nhiệm do yêu cầu công việc và phân công nhiệm vụ mới của BIDV. 

Các thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu gồm có ông Tôn Lâm Tùng - Tổng giám đốc BIC, ông Lê Ngọc Lâm – Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp BIDV và bà Đặng Thị Hồng Phương - thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Do không nhận được hồ sơ đề cử của cổ đông hay nhóm cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở nên HĐQT BIC đã thống nhất đề cử bà Đặng Thị Hồng Phương là thành viên HĐQT độc lập hưởng lương  30 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Huy Tựa - Ủy viên HĐQT BIDV (áo xanh) đã thay mặt cổ đông lớn BIDV và toàn thể cổ đông tặng hoa và chúc mừng các thành viên Hội đồng Quản trị mới của BIC.

Như vậy thành viên HĐQT hiện nay của BIC gồm có: Chủ tịch HĐQT ông Phạm Quang Tùng sinh ngày 12/09/1971 tại Hải Dương; Ủy viên HĐQT gồm có ông Tôn Lâm Tùng sinh ngày 13/2/1975 tại Hà Tĩnh; Bà Nguyễn Thị Thanh Vân sinh ngày 12/9/1968 tại Hà Nội; Bà Đặng Thị Hồng Phương sinh ngày 5/7/1957 tại Hưng Yên và ông Lê Ngọc Lâm sinh ngày 23/7/1975 tại Hà Nội.

Cũng trong chương trình Đại hội, ông Tôn Lâm Tùng, Tổng Giám đốc BIC đã thay mặt Ban Điều hành báo cáo kết quả kinh doanh của BIC tới hết Quý 3/2013. Ông Tùng cho biết, sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn tại Liên doanh Bảo hiểm LàoViệt (LVI) lên 65%, kể từ Quý 3/2013, song song báo cáo tài chính riêng lẻ, BIC đã thực hiện lập và công bố báo cáo tài chính hợp nhất, bao gồm Công ty mẹ BIC và Công ty con LVI. Toàn bộ báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo riêng lẻ đã được BIC công bố thông tin theo quy định.

Ông Tùng cho biết tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm 25,2% của BIC sau 9 tháng đầu năm, so với tốc độ chưa tới 10% của toàn thị trường bảo hiểm thì BIC sẽ hoàn thành và có khả năng vượt kế hoạch doanh thu của cả năm 2013.

Về mặt lợi nhuận, trước các khó khăn do tình hình bão lũ tại miền Trung vừa qua cũng như sau tổn thất của vụ tai nạn máy bay ART72-600 rơi tại Lào, cùng với tình hình lãi suất tiền gửi năm 2013 giảm sút sẽ tác động không nhỏ tới khả năng hoàn thành lợi nhuận của BIC trong năm nay.

Trong báo cáo về kết quả của BIC trong 9 tháng đầu năm, ông Tùng cũng cập nhật cho cổ đông tình hình triển khai các dự án hiện tại của BIC như: hoàn thành viên mua lại vốn góp để gia tăng sở hữu tại LVI, đã phát hành báo cáo tài chính hợp nhất, đang hoàn tất thủ tục để mua lại 65% phần vốn góp tại CVI, tham gia 5% vốn góp trong Liên doanh Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife, dự án triển khai định hạng tín nhiệm đảm bảo hoàn tất trước Quý 2/2014 với nỗ lực để có được định hạng tính nhiệm tốt nhất.
Hồng Minh