Tổng công ty Đường sắt đề xuất thay Tổng giám đốc

30/04/2014 20:38 Theo Báo đầu tư
Bộ Giao thông - Vận tải vừa đồng ý phương án thay đổi nhân sự Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do Hội đồng thành viên doanh nghiệp này đề xuất.

Cụ thể, ông Nguyễn Đạt Tường, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc sẽ thôi giữ chức Tổng giám đốc và chỉ giữ chức thành viên Hội đồng thành viên.

Ông Nguyễn Đạt Tường là kỹ sư toa xe, thạc sỹ kỹ thuật được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từ tháng 7/2011.
   

Ông Nguyễn Đạt Tường (đứng) sẽ rời chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.


Bộ Giao thông - Vận tải cũng cho phép Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Vũ Tá Tùng, Phó Tổng giám đốc giữ chức thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty. Trước khi giữ chức Phó Tổng giám đốc (từ tháng 8/2013), ông Tùng – kỹ sư vận tải đường sắt là Tổng giám đốc Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn.

Hiện chưa rõ lý do vì sao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiến hành thay đổi nhân sự điều hành cấp cao. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Giao thông - Vận tải, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam dưới thời ông Tường làm Tổng giám đốc kinh doanh kém hiệu quả; chưa thực sự đổi mới, cùng với đó là nhiều tồn tại từ hệ thống bán vé đến công tác tuần đường, điều hành không được hiện đại hóa, chất lượng dịch vụ trên tàu còn yếu kém, chưa tạo hình ảnh thân thiện với hành khách.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng vừa dính nghi án nhận hối lộ 8 tỷ đồng từ Công ty tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) đang được các cơ quan chức năng rốt ráo điều tra.

Dự kiến, việc thay đổi này diễn ra ngay trong tháng 5/2014.

Theo Báo đầu tư