Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí đã có lợi nhuận gần 800 tỷ đồng

19/04/2017 08:51 Phong Sơn
(GDVN) - Doanh thu toàn Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí ước tính đạt 107% kế hoạch quý I và đạt 28% kế hoạch năm, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2016.

Ba tháng đầu năm 2017 được đánh giá là thành công đối với Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) với nhiều thành tựu vẻ vang.

Với ý chí mạnh mẽ, quyết tâm cao, tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập tổng công ty.

Năm 2017 bắt đầu với Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí với nhiều thử thách: sản lượng tự nhiên ở các mỏ dầu suy giảm, giá dầu thế giới vẫn duy trì ở mức thấp gây áp lực cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổng công ty, cơ chế và chính sách đối với các doanh nghiệp thăm dò khai thác vẫn còn nhiều bất cập.

Vượt qua khó khăn 3 tháng đầu năm 2017 được đánh giá là thành công đối với Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí - ảnh Phong Sơn.

Tuy nhiên, với nhiệt huyết và quyết tâm cao, ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí đã cùng nhau vượt qua thử thách, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng khai thác dầu khí, về tài chính theo đúng chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Công Thương và Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam .

Nhận thức được các vấn đề cần phải giải quyết, Ban lãnh đạo Tổng công ty đã kịp thời định hướng, thực thi nhiều giải pháp và đạt được nhiều thành công. 

Cụ thể trong ba tháng đầu năm 2017, tình hình tài chính của Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí đã có nhiều chuyển biến tích cực; Tổng công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch tài chính quý I do Tập đoàn Dầu khí giao, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước.

Doanh thu toàn Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí ước tính đạt 107% kế hoạch quý I và đạt 28% kế hoạch năm, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2016.

Lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 2.290 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 797 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 125% kế hoạch quý I và đạt 31% kế hoạch năm.

Dòng tiền của Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí đã được đảm bảo an toàn thanh khoản, với số dư tại thời điểm 31/3/2017 là hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tối ưu chi phí, đàm phán với các Nhà thầu để giảm giá dịch vụ (khoan, phát triển mỏ...) phù hợp với biên độ giảm của giá dầu và xem xét giãn tiến độ các hạng mục công việc, đánh giá kỹ lưỡng để tối ưu tiến độ nhằm đảm bảo khả năng cân đối vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng chi phí Quý I/2017 của Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí đạt 84% kế hoạch Quý I đồng giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp tục phát huy thành công đạt được trong những tháng đầu năm, Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí sẽ quyết tâm triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng như ra soát, quản lý chặt chẽ hơn nguồn vốn, dòng tiền từ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án khác.

Tiếp tục cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác…

Với nhiệt huyết, quyết tâm và sự yêu nghề; tập thể lãnh đạo và người lao động Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí luôn giữ vững một niềm tin, vượt qua mọi thách thức, khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Phong Sơn