Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia đang làm gì để lọt vào top 10 châu Á?

06/07/2018 08:09 Duy Cường
(GDVN) - Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đang có nhiều cơ hội để thực hiện được các mục tiêu chiến lược đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040

Mục tiêu chiến lược của EVNNPT chính là vươn lên top 4 Đông Nam Á năm 2020, top 10 châu Á năm 2025 và là tổ chức truyền tải điện tiên tiến thế giới năm 2030.

Để thực hiện được việc này, rất nhiều giải pháp đã được đưa ra và tổ chức thực hiện.

Minh bạch và công khai tài chính

Trước hết về lĩnh vực tài chính, tài chính của EVNNPT phải đảm bảo lành mạnh và đủ mạnh.

Theo đó giá truyền tải phải bù đắp đầy đủ chi phí sản xuất bao gồm cả lỗ chênh lệch tỷ giá và có lợi nhuận hợp lý để đầu tư phát triển.

Các chỉ tiêu tài chính phải đáp ứng được các quy định hiện hành, tiệm cận đến các chỉ tiêu tài chính của các công ty truyền tải điện tiên tiến và đáp ứng tiêu chí các nhà tài trợ.

Từ những bài học kinh nghiệm còn nóng hổi về công tác tài chính, theo phương châm “vừa linh hoạt vừa kỷ cương” suốt 10 năm qua, EVNNPT cho thấy cần một số giải pháp giải quyết vấn đề tồn đọng.

Trong đó có vấn đề về giá, giá truyền tải chính là vấn đề cốt lõi tạo nên tiềm lực tài chính của EVNNPT.

Trong đó, tăng giá truyền tải phải đảm bảo mục tiêu tài chính, mục tiêu trả nợ, trả lãi, đảm bảo cho EVNNPT và các đơn vị thành viên thu hồi vốn, bù đắp chi phí sản xuất, có lợi nhuận hợp lý tạo tính tự chủ trong hoạt động, tự chủ về tài chính, khuyến khích nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công tác Kiểm soát chi phí truyền tải điện phải được thực hiện hiệu quả, sử dụng vốn và hiệu quả đầu tư, quản lý công nợ hiệu quả, kiểm soát doanh thu ổn định.

Về các giải pháp huy động vốn, thời gian tới việc tiếp cận các nguồn vốn ODA, vốn vay có bảo lãnh Chính phủ của EVNNPT để đầu tư các dự án lưới điện sẽ gặp khó khăn.

Đánh giá tác động về thuế thu nhập doanh nghiệp đến giá mua, bán điện

Tuy vậy, nguồn vốn vay ODA hiện vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đầu tư phát triển các dự án nguồn và lưới điện của EVN nói chung và EVNNPT nói riêng.

Vì vậy, EVNNPT cần có các chiến lược sử dụng nguồn vốn khấu hao cơ bản của EVNNPT để trả nợ vay và làm vốn đối ứng để vay vốn; ưu tiên bố trí vốn tín dụng ưu đãi từ quỹ hỗ trợ phát triển, vốn ODA và các nguồn truyền thống từ các nguồn: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB),...đa dạng hóa các kênh huy động vốn qua hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước và trái phiếu toàn cầu.

Tỷ trọng vốn ODA hiện chiếm khoảng 50% tổng vốn đầu tư của EVNNPT. Giai đoạn từ nay đến năm 2025, EVNNPT vẫn tiếp tục vận động nguồn vốn ODA để giải quyết nhu cầu vốn đầu tư hàng năm.

Giai đoạn tiếp theo khi Việt Nam được xếp thứ hạng cao hơn trên bản đồ quốc tế, nguồn vốn ODA sẽ dần bị thu hẹp, EVNNPT sẽ tập trung nâng cao hiệu quả việc sử dụng và quản lý nguồn vốn này để phát huy tối đa đặc tính ưu đãi (lãi suất vay thấp, thời gian vay dài, cam kết cao) và tận dụng ưu thế là đơn vị chịu trách nhiệm phát triển cơ sở hạ tầng điện được ưu tiên sử dụng vốn ODA.

EVNNPT đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành doanh nghiệp nằm trong top 10 châu Á. (Ảnh: EVNNPT)

Tổng công ty đã xác định, tiếp tục vận động và sử dụng nguồn vốn vay ODA từ các nhà tài trợ truyền thống của EVNNPT và vốn vay ưu đãi nước ngoài với lãi suất thấp và thời gian vay dài cho đầu tư xây dựng các dự án đường dây và trạm.

Xây dựng chương trình hợp tác trong từng giai đoạn 5 năm hoặc 10 năm dựa trên chiến lược phát triển quốc gia và phát triển ngành, cập nhật các chương trình này hàng năm.

Hiệu quả thực hiện các khoản vay hiện tại sẽ là cơ sở quan trọng để các nhà tài trợ xem xét phê duyệt các khoản vay tiếp theo trong bối cảnh nguồn vốn ODA cho Việt Nam ngày càng bị thu hẹp.

Thực hiện đánh giá tổng thể hiệu quả dự án theo chu trình/vòng đời của dự án từ khâu lập kế hoạch ban đầu, chuẩn bị dự án cho đến triển khai thực hiện và kết thúc dự án. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm áp dụng cho những dự án tiếp theo.

Định hướng tiếp theo của EVNNPT là từng bước tiếp cận nguồn vốn thương mại song phương và đa phương khác để hỗ trợ cho mục tiêu đảm bảo nguồn tài chính lành mạnh cho EVNNPT trong giai đoạn tiếp theo khi nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài bị thu hẹp.

Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài chính có phương án linh hoạt trong bảo lãnh vay vốn, đặc biệt là vay vốn nước ngoài thực hiện đầu tư... nhằm rút ngắn thời gian thực hiện và tăng hiệu quả dự án.

Tăng khả năng huy động tài chính bằng cách nâng cao hiệu quả, hiệu suất hoạt động của EVNNPT, bảo đảm có tích lũy, đảm bảo tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu theo yêu cầu của các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, EVNNPT cần nghiên cứu các hình thức vay mới (tín dụng xuất khẩu, thương mại, dựa vào kết quả...), để đa dạng hóa các hình thức đầu tư và tối ưu hoá hiệu quả nguồn vốn vay nước ngoài.

Định hướng tiếp theo được EVNNPT xác định là tập trung nâng cao hiệu quả quản lý dự án theo suốt chu trình dự án đặc biệt kiểm soát tốt tiến độ xây dựng và giải ngân nhằm tối ưu hoá việc sử dụng nguồn vốn đã phân bổ.

Ứng dụng tin học để nâng cao hiệu quả quản lý dự án đang được EVNNPT đẩy mạnh và xây dựng các giải pháp cụ thể, trong đó đẩy mạnh việc xây dựng phong cách áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi dự án; Tổ chức đào tạo ứng dụng các phần mềm...

Đẩy mạnh các quan hệ hợp tác quốc tế

Xu hướng quan hệ đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế trong kinh tế nói chung và ngành Điện nói riêng đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng.

Trong bối cảnh đó, để đáp ứng được mục tiêu xây dựng một hệ thống truyền tải điện hiện đại, thông minh, để xây dựng được đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, hiện đại cùng với kỹ năng quản trị tiên tiến thì công tác quan hệ quốc tế rất quan trọng.

Các hoạt động quan hệ quốc tế cần được thực hiện theo kế hoạch, với mục tiêu, lộ trình rõ ràng, căn cứ trên cơ sở điều kiện thực tiễn.

Đến thời điểm này, hoạt động hợp tác quốc tế của EVNNPT đã đạt được nhiều mối quan hệ với các  tổ chức tài chính thế giới như WB, ADB, JICA, AFD... để thu xếp được nguồn vốn ODA ưu đãi, nguồn vốn song phương và tín dụng thương mại cho nhiều dự án trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới nói chung và khó khăn về tài chính của Tổng Công ty nói riêng.

EVNNPT cũng đã thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ với nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức tài chính, ngân hàng, đại sứ các nước…

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận hoạt động hợp tác quốc tế của EVNNPT vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục.

Trong đó, cơ cấu tổ chức ngành dọc quan hệ quốc tế của Tổng Công ty còn chưa được kiện toàn, lực lượng làm công tác quan hệ quốc tế còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng.

Hoạt động quan hệ quốc tế vẫn thiếu định hướng, chiến lược tổng thể lâu dài; các hoạt động hợp tác quốc tế chủ yếu hiện nay vẫn là thu xếp các nguồn vốn ODA và quản lý các dự án dùng vốn vay ODA.

Các đối tác cho vay quốc tế chủ yếu được kế thừa từ các đối tác truyền thống của EVN, chưa tìm kiếm và phát triển quan hệ với các đối tác tiềm năng khác.

Với tầm nhìn vươn lên hàng đầu châu Á về cung cấp dịch vụ truyền tải điện, hiện tại EVNNPT cần tập trung phân tích, đánh giá lưới điện của mình về quy mô, công nghệ, hiệu quả...

EVNNPT  cần định hướng và hoạch định đúng lộ trình phát triển, đi tắt đón đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại và phát triển bền vững.

EVNNPT sẽ bứt phá trong thời gian tới. (Ảnh: VGP)

Bên cạnh đó, tăng cường kết nối lưới khu vực là xu thế tất yếu. Trước mắt, EVNNPT cần duy trì những đường dây đấu nối hiện hữu làm cơ sở để phát triển lưới điện đồng bộ trong khu vực, đặc biệt là Tiểu vùng sông Mê Kông nhầm mở rộng hợp tác trao đổi điện năng khu vực trong tương lai.

Tổng Công ty đang đứng trước cơ hội tận dụng ưu thế, lợi thế đơn vị độc quyền tự nhiên để chủ động liên hệ và xây dựng mối quan hệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực truyền tải điện của các nước trong khu vực và trên thế giới, nhằm nâng cao năng lực bản thân; chú trọng tăng cường kênh hợp tác với Tổ chức đứng đầu ngành Điện các nước ASEAN (HAPUA).

Trên cơ sở định hướng chung, nhiều giải pháp đã được EVNNPT đưa ra. Trong đó có việc, tích cực tìm hiểu thông tin thông qua các đại sứ quán, các tổ chức tín dụng quốc tế đang cho EVNNPT vay vốn, các ngân hàng thương mại trong nước đã là đối tác của EVNNPT, các nhà cung cấp VTTB điện, tư vấn nước ngoài;

Bên cạnh đó, cần thường niên tổ chức Hội nghị nhà tài trợ và các đối tác làm việc nước ngoài, tham gia các buổi gặp gỡ, tiếp xã giao, các buổi làm việc với các tổ chức này; tìm kiếm các nguồn thông tin trên mạng internet, báo chí, diễn đàn, hội nghị, hội thảo...;

Việc duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế phải được thực hiện xuyên suốt trong thời gian tới với trọng tâm của từng giai đoạn cụ thể.

Đến năm 2020, EVNNPT đặt mục tiêu thiết lập mối quan hệ hợp tác mới với các đối tác truyền tải điện; duy trì và tăng cường mối quan hệ sẵn có với các tổ chức truyền tải điện trong khu vực, đặc biệt là trong GMS.

Đến năm 2025, Tổng Công ty xác định mục tiêu đẩy mạnh đấu nối lưới khu vực; hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế có ưu thế về công nghệ và tương đồng về hệ thống với EVNNPT.

Trong bối cảnh hiện nay, truyền thông quốc tế là một trong những yếu tố then chốt giúp xây dựng và quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của EVNNPT khi tham gia hoạt động trong thị trường quốc tế.

Mục tiêu chiến lược của công tác truyền thông quốc tế sẽ từng bước xây dựng hình ảnh tích cực, nhất quán, thể hiện những giá trị cốt lõi của EVNNPT trong mắt các tổ chức tài chính quốc tế.

Các nội dung về Tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược, các hoạt động của EVNNPT, kế hoạch đầu tư cho 5 năm và từng năm, trách nhiệm xã hội của EVNNPT khi thực hiện các đầu tư, việc tuân thủ các chính sách môi trường xã hội của nhà tài trợ và của chính phủ Việt Nam cần được truyền tải rộng rãi.

Thời gian tới EVNNPT  sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quảng bá hình ảnh EVNNPT trên các phương tiện thông tin đại chúng qua các kênh báo chí trong nước và quốc tế; chú trọng đào tạo chuyên nghiệp về truyền thông...

Việc phát triển nguồn nhân lực quan hệ quốc tế giỏi chuyên môn, năng lực tốt và giàu kinh nghiệm sẽ góp phần tạo động lực cho EVNNPT hội nhập nhanh chóng trong điều kiện mới.

Thời gian tới, EVNNPT sẽ tăng cường nguồn bổ sung nhân lực làm công tác quan hệ quốc tế về số lượng, chất lượng và hiệu quả trong đó có việc áp dụng các chế độ, chính sách đãi ngộ linh hoạt để thu hút, phát triển và duy trì tốt nguồn nhân lực; hoạch định và tìm kiếm nguồn nhân lực xuất sắc.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn và kỹ năng làm việc, đào tạo thông qua tiếp xúc làm việc với đối tác:

Xây dựng quy hoạch phát triển và kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực để củng cố đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.

Xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá nhân viên chi tiết, khoa học dựa trên các nguyên tắc cơ bản về quản lý lao động theo quy định của pháp luật và nội quy, chế độ, chính sách của Tổng Công ty; đề bạt, khen thưởng, đãi ngộ dựa trên đánh giá thái độ và năng lực của mỗi cá nhân.

Việt Nam đang ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng thông qua việc ký kết được nhiều hiệp định thương mại tự do, tạo đà phát triển quan hệ hợp tác, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp Việt, trong đó có EVNNPT.

Trong một thế giới đầy biến động như vậy, EVNNPT đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển.

Đến nay, EVNNPT đang tích cực duy trì quan hệ hợp tác với các nhà tài trợ, đối tác truyền thống cũng như mở rộng quan hệ với các nước láng giềng, thiết lập được quan hệ hợp tác trên nhiều mặt với nhiều đối tác quan trọng.

Do đó, hội nhập quốc tế của EVNNPT được đẩy mạnh, góp phần vào việc tăng cường nguồn lực cho phát triển, thực hiện hiện đại hóa hệ thống truyền tải điện của đất nước.

Chặng đường phía trước để thực hiện được các mục tiêu chiến lược đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 của EVNNPT có những thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng còn rất nhiều gian nan, thử thách.

Để thực hiện được các định hướng, chiến lược, cần sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tập trung thống nhất và sáng suốt của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc và sự chung tay nỗ lực hết mình của 7.637 cán bộ, công nhân, viên chức của EVNNPT.

Bên cạnh đó là sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Chính phủ, các Bộ ngành liên quan, để EVNNPT hoàn thành sứ mệnh của mình, ngày càng đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời kỳ đổi mới.

Duy Cường