Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tuyên dương điển hình tiên tiến

29/07/2020 09:09 Lại Cường
GDVN- Trong giai đoạn từ 2015 - 2020, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có trên 800 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.

Ngày 28/7/2020 tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT, ông Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng Giám đốc EVNNPT; ông Vũ Hồng Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy EVNNPT, Hội đồng Thành viên EVNNPT, Ban Tổng Giám đốc EVNNPT và các đơn vị chuyên môn.

Trong những năm qua, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) luôn đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định lưới truyền tải điện với suất sự cố thấp hơn so với suất sự cố cho phép; hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng điện truyền tải với mức tăng trưởng bình quân 9,02%/năm; các chỉ tiêu điện tự dùng cho truyền tải, tổn thất truyền tải điện, sửa chữa lớn, lợi nhuận hàng năm đều hoàn thành kế hoạch được giao. Đặc biệt, nhiều năm qua toàn Tổng công ty không để xảy ra tai nạn lao động.

Về công tác đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 - 2020, khối lượng và nhiệm vụ trong công tác đầu tư xây dựng đối với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là rất lớn với mục tiêu đầu tư phát triển lưới điện truyền tải đáp ứng tốc độ phát triển cao của phụ tải, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm phục vụ đấu nối nguồn, các dự án đảm bảo cấp điện cho Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước.

Đã có 213 công trình được khởi công và 255 công trình lưới truyền tải được đóng điện.

Ông Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020. Ảnh: EVNNPT

Về công tác tài chính, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã thu xếp vốn với tổng giá trị 24.800 tỷ đồng, đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn 5 năm qua.

Đặc biệt năm 2019, Fitch Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ở mức BB, bằng công ty mẹ - EVN và mức xếp hạng quốc gia; xếp hạng tín nhiệm độc lập của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đạt mức BB+, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đa dạng hóa các nguồn tài chính và huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế.

Trong 5 năm qua, toàn Tổng công ty đã có trên 800 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng trong thực tế sản xuất, làm lợi nhiều tỷ đồng, các sáng kiến đã hỗ trợ đắc lực giúp nâng cao hiệu quả công việc, góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động có tác dụng lớn trong việc khích lệ người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

EVN với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
EVN với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã chuyển 60,8% trạm biến áp 220 kV sang vận hành theo tiêu chí không người trực; ứng dụng thiết bị bay không người lái kiểm tra đường dây; trang bị hệ thống định vị sự cố cho 69 đường dây quan trọng; đưa vào ứng dụng hệ thống quan trắc cảnh báo sét, thiết bị giám sát bản thể máy biến áp cho 4 máy biến áp 500 kV, giám sát dầu trực tuyến cho toàn bộ các máy biến áp và kháng điện 500 kV, hoàn thành hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm...

Trong hội nghị lần này, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu, cách làm hay để nhân rộng, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua ngày càng phát triển toàn diện; thực sự là động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sẳc các nhiệm vụ chính trị cấp trên giao, xây dựng và phát triển Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trong chặng đường tiếp theo.

Hội nghị đã tôn vinh, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh đoàn kết, gắn bó, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, chủ động vượt qua những khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Hội nghị , ông Nguyễn Tuấn Tùng, Tổng giám đốc đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: EVNNPT

Theo đó, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “ Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm, cấp bách”; “Phong trào thi thợ quản lý vận hành giỏi”; “Các công trình gắn biển chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước, của ngành Điện và của Tổng công ty”; phong trào thực thi “Văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước.

Đảm bảo hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; kiểm tra, đánh giá thực trạng các phong trào thi đua tại đơn vị, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất; đưa công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị và Tổng công ty trong năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2025.

Lại Cường