Tổng Giám đốc BIDV đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

26/06/2016 06:53 Mai Anh
(GDVN) - Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã thống nhất bầu ông Phan Đức Tú - Tổng Giám đốc BIDV - đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2016 -2019

Ngày 24/6/2016, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ VI (2016-2019). Dự đại hội có ông Nguyễn Phước Thanh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Lãnh đạo một số vụ, cục Ngân hàng Nhà nước; đại diện Bộ Nội vụ và một số bộ, ban ngành,... cùng các Hội viên Hiệp hội Ngân hàng.

Đánh giá về kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2011-2015, Đại hội khẳng định những đóng góp quan trọng của hội viên trong việc góp phần đáp ứng nhu cầu vốn phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tăng cường năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Tân Chủ tịch Hội đồng VNBA Phan Đức Tú (thứ tư từ trái sang) và các thành viên Hội đồng ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, VNBA thực hiện tốt vai trò liên kết các hội viên với nhiều hoạt động đa dạng như tọa đàm, hội thảo, qua đó đã có nhiều đề xuất với Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế và có giải pháp hỗ trợ thị trường.

Hiệp hội ngân hàng cũng tích cực, chủ động làm tốt vai trò phản biện trong quá trình xây dựng các văn bản Pháp luật có liên quan đến hoạt động ngân hàng nhằm tạo lập một cơ chế chính sách tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với thị trường.

Trong nhiệm kỳ 2016-2019, xác định rõ vai trò của một Hội nghề nghiệp của các tổ chức tài chính tín dụng Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng sẽ tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động: Phát huy vai trò cầu nối giữa các hội viên với các cơ quan quản lý Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực thi chính sách tiền tệ; đồng thời hỗ trợ các hội viên kiến nghị những vấn đề vướng mắc để các cơ quan có liên quan có giải pháp tháo gỡ,...

Bên cạnh đó, Hiệp hội sẽ đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, tổ chức có hiệu quả công tác đào tạo và hợp tác quốc tế,... 

Đại hội cũng định hướng các tổ chức hội viên thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, tỷ giá, lãi suất và thanh toán.

Các Hội viên đoàn kết, phát triển hệ thống, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ đã đặt ra; Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản lý điều hành, phát triển các sản phẩm dịch vụ, góp phần phát triển hệ thống tổ chức tín dụng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh đánh giá cao những đóng góp của Hiệp hội ngân hàng Việt Nam trong việc xây dựng, hỗ trợ thực thi các chính sách của Nhà nước và NHNN, góp phần quan trọng và sự phát triển của hệ thống tài chính ngân hàng. Đồng thời, Phó Thống đốc đề nghị VNBA khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò cầu nối giữa NHNN với các thành viên hiệp hội.

Để tiếp tục đưa hoạt động của Hiệp hội đạt được các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2016 - 2019, Đại hội đã bầu ra Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VI gồm 11 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên.

Trong phiên họp đầu tiên được tổ chức ngay sau Đại hội, Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã thống nhất bầu ông Phan Đức Tú - Tổng Giám đốc BIDV - đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hiệp hội. Ông Nguyễn Toàn Thắng - Nguyên Phó Thống đốc NHNN Việt Nam - làm Tổng thư ký Hiệp hội.

Mai Anh