Toyota VN: Điều chuyển kỹ sư Tạch là chuyện hết sức bình thường

03/02/2012 07:18
Đại diện bộ phận nhân sự của Toyota Việt Nam (TMV) cho hay, việc luân chuyển kỹ sư Tạch sang vị trí anh đang lãnh ‘án’ kỷ luật là chính sách bình thường của TMV.
Trao đổi với PV ề việc luân chuyển kỹ sư Lê Văn Tạch khỏi phòng kỹ thuật sang bộ phận tiếp vận xe thành phẩm thuộc ban tiếp vận, đại diện bộ phận nhân sự của TMV cho hay việc điều chuyển này nằm trong hoạt động luân chuyển cán bộ được thực hiện 2 năm một lần hoặc theo nhu cầu công việc được thực hiện chủ yếu vào tháng 1 và tháng 7 hàng năm của TMV.

“Nhân viên Toyota làm việc cùng một vị trí với thời gian từ 3 năm trờ lên sẽ được cân nhắc luân chuyển, 5 năm trở lên được đặc biệt chú trọng cần luân chuyển. Chính sách luân chuyển công việc này đã được phổ cập rộng rãi tới toàn bộ nhân viên của công ty để mọi nhân viên nắm bắt rõ và tuân thủ. Vì vậy, trong đợt này, cùng với anh Lê Văn Tạch còn có hơn 50 cán bộ nhân viên khác của TMV cũng thực hiện việc luân chuyển công việc trong năm 2012”, đại diện nhân sự của TMV nói.
TMV cho biết, việc luân chuyển kỹ sư Tạch là chính sách hết sức bình thường của TMV. Ảnh minh họa.

Theo vị đại diện này, để chuẩn bị cho việc thực hiện luân chuyển công việc trong năm 2012, công ty đã có kế hoạch luân chuyển và thông báo cho toàn bộ nhân viên vào này 26/12/2011. Trước khi công bố chính thức, các cuộc họp trao đổi tại từng bộ phận cũng đã được tổ chức và thống nhất. Các quyết định luân chuyển đều có hiệu lực từ ngày 1/1/2011. Riêng đối với trường hợp của anh Lê Văn Tạch, vì đang thi hành quyết định kỷ luật nên quyết định luân chuyển sẽ có hiệu lực sau khi quyết định kỷ luật hết thời hạn (24/2/2012), tức là vào ngày 25/2/2012.

Về ý kiến của anh Tạch không đồng ý với việc luân chuyển này do công việc tại bộ phận tiếp vận không phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn của mình, đại diện nhân sự của TMV cho biết: “Đối với công việc tại nhóm an toàn tại Bộ phận tiếp vận, anh Lê Văn Tạch có thể sử dụng các kiến thức, kỹ năng được đào tạo từ bộ phận sản xuất, áp dụng và phát huy trong công việc mới. Hơn nữa, trong hợp đồng lao động mà công ty đã ký với anh Lê Văn Tạch có nêu rõ: "Nhân viên phải đảm nhiệm các công việc khác nhau thuộc các mảng hoạt động khác nhau của công ty". Do vậy, thực hiện việc luân chuyển công việc vừa là quyền lợi và cũng là trách nhiệm của mọi nhân viên Toyota.

Theo Đất Việt