Từ 25/12, các hãng taxi phải đồng nhất màu sơn

10/11/2012 14:29 Theo Chinhphu.vn
Quy định mới này nhằm bảo đảm cho việc kiểm soát và quy hoạch taxi, góp phần vào việc tăng cường trật tự an toàn giao thông của thành phố.

Theo quy định tại Nghị định 91/2009/NĐ-CP đang được áp dụng, xe taxi phải có đăng ký một màu sơn thống nhất, biểu trưng (logo) của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, số điện thoại giao dịch.

Nghị định mới quy định chi tiết hơn, theo đó doanh nghiệp, hợp tác xã phải đăng ký trang trí màu sơn đặc trưng thống nhất trên nền màu của phương tiện, không trùng với trang trí màu sơn đã đăng ký của doanh nghiệp, hợp tác xã trước đó, biểu trưng (logo) và số điện thoại giao dịch trên phương tiện của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Quy định mới nhằm đảm bảo việc kiểm soát và quy hoạch taxi.


Theo giải thích của ông Nguyễn Văn Lưu, Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, "ví dụ màu sơn theo đăng ký của xe là màu trắng, thì từng doanh nghiệp, hợp tác xã có thể đăng ký màu sơn trang trí là một vạch màu vàng chạy dọc hai bên sườn xe hoặc một vạch đỏ xanh… Màu sơn trang trí này sẽ phải được thống nhất trên tất cả đầu xe taxi của doanh nghiệp đó".

Tuy nhiên, ông Lưu cho biết, quy định trên không bắt buộc doanh nghiệp, hợp tác xã trên toàn quốc phải sơn lại tất cả các xe theo một màu đồng nhất mà chỉ bắt buộc tất cả các xe trong từng doanh nghiệp phải có sự thống nhất về cách thức trang trí và màu sơn trong phần trang trí.

Cùng với quy định mới như nêu trên, Nghị định cũng nêu rõ "đối với thành phố trực thuộc Trung ương có quy định màu sơn cho xe taxi thì doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện màu sơn theo quy định của thành phố".

Nghị định mới bổ sung thêm quy định trách nhiệm quản lý nhà nước đối với UBND cấp tỉnh là quy hoạch phát triển vận tải khách bằng xe taxi, quy định số lượng xe taxi bảo đảm phù hợp với điều kiện giao thông.

Quy định mới này nhằm bảo đảm cho việc kiểm soát và quy hoạch taxi, góp phần vào việc tăng cường trật tự an toàn giao thông của thành phố. Các quy định nêu trên chính là để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, đồng thời góp phần hạn chế tối thiểu việc các xe taxi trá hình (không đúng hãng) hoạt động.

"Người dân sẽ dễ dàng nhận biết hơn, phân biệt được giữa các hãng taxi (kết hợp phân biệt bằng số điện thoại và biểu trưng logo), từ đó thuận tiện khi lựa chọn loại phương tiện này", ông Lưu nói.

Quy định mới có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2012.

Theo Chinhphu.vn