Vietcombank là ngân hàng đầu tiên đáp ứng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam

28/11/2018 17:00 An Nhiên
(GDVN) - Ngày 28/11/2018, Vietcombank đã chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận áp dụng Thông tư 41 sớm 01 năm so với thời hạn hiệu lực.

Ngày 28/11/2018, Vietcombank đã chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận áp dụng Thông tư 41 sớm 01 năm so với thời hạn hiệu lực. Với sự kiện này, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên đáp ứng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu là ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất, từ năm 2014, Hội đồng quản trị Vietcombank đã chỉ đạo triển khai dự án phân tích chênh lệch giữa yêu cầu của Basel II với hiện trạng Vietcombank, trên cơ sở đó đưa ra Lộ trình thực hiện Basel II với tổng cộng 82 sáng kiến nhằm: (i) đáp ứng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn vào năm 2018; và (ii) đáp ứng phương pháp nâng cao vào năm 2019.

Đại diện Ban Lãnh đạo Ngân hàng nhà nước Việt Nam, ông Đoàn Thái Sơn – Phó Thống đốc (ngoài cùng bên trái) trao quyết định công nhận Vietcombank thực hiện chuẩn mực an toàn vốn Basel II (đại diện Ban Lãnh đạo Vietcombank nhận quyết định: Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị (thứ 2 từ trái sang; ông Phạm Quang Dũng – Tổng Giám đốc, Trưởng Ban triển khai chương trình Basel II (thứ 2 từ phải sang) và ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Trưởng Ban thường trực Ban triển khai chương trình Basel II Vietcombank (ngoài cùng bên phải).

Để triển khai Chương trình Basel II đảm bảo chất lượng, Hội đồng Quản trị Vietcombank đã chỉ đạo thành lập bộ máy triển khai chặt chẽ, bao gồm Hội đồng Quản trị, Ban triển khai Chương trình Basel II với Tổng Giám đốc là Trưởng ban và các nhóm triển khai do các thành viên Ban Lãnh đạo phụ trách trực tiếp.

Định kỳ hàng tháng, Ban triển khai Chương trình Basel II họp để đánh giá tiến độ triển khai, giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc.

Hàng quý, Hội đồng Quản trị họp để chỉ đạo định hướng, đảm bảo chất lượng triển khai phù hợp với chiến lược của ngân hàng.

Chương trình Basel II có phạm vi sâu rộng, với sự tham gia của trên 160 nhân sự đến từ Trụ sở chính và các Chi nhánh.

Kết quả triển khai 82 sáng kiến theo Lộ trình đến nay đã giúp Vietcombank đủ điều kiện đáp ứng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn.

Đồng thời, Vietcombank cũng đã cơ bản hoàn thành các điều kiện quan trọng cho việc áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao như mục tiêu đã định. Một số kết quả chính đã đạt được như sau:

- Về cơ cấu tổ chức và quản trị rủi ro: Kiện toàn mô hình tổ chức và quản trị rủi ro phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, đảm bảo nguyên tắc ba tuyến bảo vệ theo quy định của Ngân hàng nhà nước tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN.

- Về hệ thống quy định, chính sách: Nhiều văn bản, quy định đã được rà soát, ban hành để đảm bảo phù hợp, cập nhật theo các yêu cầu quản trị của Basel II cũng như định hướng của Ngân hàng nhà nước.

- Về công cụ đo lường rủi ro theo thông lệ quốc tế: Xây dựng đầy đủ hệ thống các mô hình lượng hóa rủi ro với tỷ lệ bao phủ gần như toàn bộ danh mục của ngân hàng.

- Về chất lượng dữ liệu: Ban hành và triển khai Chính sách quản trị dữ liệu để nâng cao chất lượng cũng như tính đầy đủ của dữ liệu phục vụ cho chương trình tính tỷ lệ an toàn vốn và thông tin quản lý.

- Chương trình Basel II đã giúp Vietcombank tiếp tục nâng cao văn hóa quản trị và kiểm soát rủi ro trong toàn hệ thống.

Vietcombank đã có các bước điều chỉnh chiến lược kinh doanh nhằm đảm bảo cân bằng giữa phát triển kinh doanh và kiểm soát rủi ro theo hướng đa dạng hóa danh mục, tập trung phát triển bán lẻ, mở rộng các hoạt động phi tín dụng...

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng (đứng giữa) cùng Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Đoàn Thái Sơn (thứ 3 từ trái sang) chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Lãnh đạo Vietcombank và các đại biểu.

Ngày 28/11/2018, Ngân hàng nhà nước đã quyết định công nhận Vietcombank đáp ứng chuẩn mực Basel II theo Thông tư 41 sớm 1 năm so với qui định, đánh dấu một bước thành công quan trọng trong lộ trình triển khai Basel II của Vietcombank nói riêng cũng như hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung.

Kết quả này là sự thể hiện cam kết mạnh mẽ của Vietcombank trong thực hiện mục tiêu trở thành một trong 100 ngân hàng lớn nhất Châu Á, một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới, được quản trị theo các chuẩn mực quốc tế tốt nhất.

An Nhiên