Vietcombank tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên lần thứ 12 năm 2019

26/04/2019 20:22 An Nhiên
(GDVN) - Ngày 26/04/2019, Ngân hàng Vietcombank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12, năm 2019.

Ngày 26/04/2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12, năm 2019.

Tới dự Đại hội, về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ ngành có ông Đỗ Việt Hùng – Vụ trưởng Vụ ổn định tiền tệ Ngân hàng nhà nước Việt Nam; ông Phạm Huyền Anh - Phó Chánh thanh tra, Cơ quan Thanh tragiám sát ngân hàng; ông Đặng Văn Tuyên – Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Ngân hàng nhà nước Việt Nam; ông Ngô Quốc Phong – Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Bộ Công an; Ông Nguyễn Quốc Huy – Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Hà Nội.

Về phía đơn vị kiểm toán độc lập của Vietcombank có bà Lê Thị Kiều Nga – Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán KPMG; ông Phạm Huy Cường – Giám đốc Kiểm toán KPMG.

Về phía Vietcombank có ông Nghiêm Xuân Thành  - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Phạm Quang Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;

Các ông bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối; Giám đốc/Trưởng/Phụ trách các phòng/ban/trung tâm tại TSC; Giám đốc/Trưởng các Ban/bộ phận của TSC tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh/khu vực phía Nam/Văn phòng đại diện khu vực phía Nam;

Lãnh đạo các Chi nhánh/công ty thành viên; Trưởng văn phòng đại diện tại Singapore; Giám đốc công ty chuyển tiền tại Mỹ (TNMonex); đại diện Ban Lãnh đạo Công ty quản lý quỹ (VCBF); Tổng giám đốc Vietcombank Lào; đại diện Ban triển khai thành lập văn phòng đại diện tại Mỹ. Đặc biệt đại hội có sự tham dự của các Quý cổ đông là các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân đã đặt niềm tin cùng đồng hành phát triển với Vietcombank.

Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 của Vietcombank.

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Chủ tọa gồm: ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa; ông Phạm Quang Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Thành viên; ông Đỗ Việt Hùng – Vụ trưởng Vụ ổn định tiền tệ Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Thành viên; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên; bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng giám đốc, Thành viên.

Đại hội đã nghe ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 cùng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản năm 2019; ông Phạm Quang Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019; bà Trương Lệ Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018, định hướng năm 2019.

Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông Vietcombank lần thứ 12.

Quán triệt phương châm hành động “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo điều hành “Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm” với trọng tâm kinh doanh chuyển định hướng vào các trụ cột: Bán lẻ, Kinh doanh vốn và Dịch vụ; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu hoạt động; đảm bảo chất lượng tăng trưởng, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, Hội đồng quản trị đã quyết liệt chỉ đạo ngay từ đầu năm, linh hoạt và kịp thời định hướng hoạt động của Vietcombank trong cả năm.

Với nỗ lực và quyết tâm của toàn hệ thống, kết thúc năm 2018, Vietcombank đã đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, vươn lên mạnh mẽ để dẫn đầu hệ thống ngân hàng về quy mô lợi nhuận, chất lượng tài sản.

Kết quả hoạt động ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc, đạt những kết quả ấn tượng trên hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động.

Tổng tài sản đến 31/12/2018 đạt 1.074.027 tỷ đồng, tăng 3,7% so với 31/12/2017. Tổng huy động vốn năm 2018 đạt 823.390 tỷ đồng, tăng 13,3% so với 2017.

Dư nợ tín dụng đạt 639.370 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2017, nằm trong mức trần định hướng tăng trưởng tín dụng của Thống đốc Ngân hàng nhà nước giao.

Trong năm 2018, Vietcombank tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu.

Kể từ khi cổ phần hóa, năm 2018 là năm đầu tiên Vietcombank đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 1%.

Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu nội bảng là 165%, đạt mức cao nhất trong hoạt động của Vietcombank.

Lợi nhuận trước thuế đạt 18.269 tỷ đồng, tăng 61,1% so cùng kỳ, đạt 137% kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình, nội dung tại đại hội.

Năm 2019, bám sát định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước, Vietcombank tiếp tục phương châm hành động “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và đổi mới quan điểm điều hành “Kỷ cương - Hành động - Trách nhiệm” với các chỉ tiêu kế hoạch: tăng trưởng tổng tài sản 12%, tăng trưởng dư nợ tín dụng ~15%, tăng trưởng huy động vốn 11-13%, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 20.000 tỷ đồng.

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa đoàn đã nhận được các câu hỏi từ các cổ đông về các nội dung liên quan đến kế hoạch tăng vốn điều lệ, phát triển lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, định hướng tín dụng bán lẻ, xử lý nợ xấu, chỉ tiêu an toàn vốn, lợi nhuận… và đã giải đáp cụ thể đối với từng nội dung trao đổi của các cổ đông.

Ban lãnh đạo Vietcombank tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Việt Hùng – Vụ trưởng Vụ ổn định tiền tệ Ngân hàng nhà nước Việt Nam được bầu vào Hội đồng quản trị Vietcombank nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Theo chương trình nghị sự, đại hội đã lần lượt thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023;

Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và BKS năm 2019; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Quy chế Quản trị nội bộ; Tờ trình về phương án tăng vốn giai đoạn 2019-2020…

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tại đại hội, ông Đỗ Việt Hùng – Vụ trưởng Vụ ổn định tiền tệ Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng quản trị Vietcombank nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Vũ Thị Bích Vân - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2019.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 của Vietcombank.

Sau gần 1 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 của Vietcombank đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển bền vững của Vietcombank theo mục tiêu đã đặt ra.

Với những thành quả đã đạt được trong năm 2018, Vietcombank đang củng cố nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển và bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Với nỗ lực quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ trong toàn hệ thống, Vietcombank sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao, đưa Vietcombank phát triển hơn nữa và tiến gần hơn tới mục tiêu chiến lược là trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân hàng hàng đầu khu vực, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, được quản trị theo các thông lệ tốt nhất.

An Nhiên