VietinBank giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

21/10/2016 07:12 Minh Châu
(GDVN) - VietinBank sẽ duy trì lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 6%/năm đối với 5 lĩnh vực ưu tiên của Chính Phủ và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp có phương án khả thi.

Từ nay đến cuối năm 2016, VietinBank tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cho vay thấp nhất, tốt nhất cho doanh nghiệp, tập trung hỗ trợ mạnh đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các ngành nghề Chính phủ ưu tiên phát triển, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Khách hàng luôn nhận được mức lãi suất cho vay tốt nhất khi đến với VietinBank - ảnh nguồn VietinBank

Theo đó, VietinBank duy trì lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 6%/năm đối với 5 lĩnh vực ưu tiên của Chính Phủ (phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu; phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao);

Và, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp có phương án khả thi, hiệu quả, áp dụng các sáng kiến mới vào nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, VietinBank còn hỗ trợ lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 5,5%/năm đối với ngư dân, hộ sản xuất, doanh nghiệp bị thiệt hại do bão lũ tại các tỉnh miền Trung, giúp doanh nghiệp và người dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống.

Ngoài ra, VietinBank tiếp tục duy trì các chương trình tín dụng với các mức lãi suất cho vay đặc biệt ưu đãi đối với những doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt, sản xuất kinh doanh hiệu quả, đặc biệt là những doanh nghiệp sử dụng toàn diện các sản phẩm, dịch vụ của VietinBank.

Thời gian qua, bám sát định hướng chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, VietinBank đã triển khai tích cực và có kết quả các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của doanh nghiệp và người dân.

VietinBank chủ động khai thác các nguồn vốn, quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, tiết giảm chi phí, đi đầu trong việc giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân thuận tiện trong việc tiếp cận tín dụng và dịch vụ ngân hàng; tích cực tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tăng trưởng mạnh vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các ngành nghề, doanh nghiệp thuộc đối tượng Chính phủ ưu tiên khuyến khích phát triển. 

Với mục tiêu phát triển hiệu quả, bền vững, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân, VietinBank sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò của một ngân hàng thương mại nhà nước lớn, trụ cột, chủ lực của hệ thống ngân hàng Việt Nam, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Minh Châu