Vietsovpetro hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất chính 4 tháng đầu năm

23/05/2018 10:22 Quế Chi
(GDVN) - Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất chính như khoan khai thác, khai thác dầu khí, cung cấp khí vào bờ và doanh thu bán dầu.

Nhận diện những khó khăn, thách thức phải đối diện trong năm 2018 là vô cùng lớn như suy giảm sản lượng khai thác ở các mỏ chủ lực, các mỏ còn lại nhỏ cận biên chưa bù đắp đủ sản lượng thiếu hụt, điều kiện phát triển, vận hành phức tạp, rủi ro địa chất ngày càng cao... ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch khai thác dầu trong năm do Hội đồng 48 phê duyệt.

Vì vậy ngay từ những tháng đầu năm 2018, với ý thức đầy đủ về trách nhiệm, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Vietsovpetro đã giữ vững niềm tin, bình tĩnh vượt khó, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Tính đến hết tháng 4/2018, Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất chính như khoan khai thác, khai thác dầu khí, cung cấp khí vào bờ và doanh thu bán dầu.

Cụ thể:

Khoan thăm dò, tại lô 09-1 đã khoan 03 giếng BH-1803, MTD-2X và BH-1903 với 12.256 mét (94% kế hoạch).

Kết thúc thi công và thử vỉa giếng MTD-1X tại cấu tạo Mèo Trắng Đông chuyển tiếp từ năm 2017, kết quả có 4 đối tượng cho dòng dầu công nghiệp, gia tăng trữ lượng ước đạt 5,56 triệu mét khối. 

Khoan khai thác, thực hiện 12.647 mét khoan (175% kế hoạch), kết thúc xây dựng 5 giếng (125% kế hoạch) và sửa chữa lớn 9 lượt giếng tại lô 09-1. Khoan cắt thân hai 03 giếng với 5.567 mét khoan.

Khai thác dầu khí, Vietsovpetro đã khai thác gần 1,435 triệu tấn dầu/condensate (100,9% kế hoạch) và 65,4 triệu mét khối khí thiên nhiên (114% kế hoạch) từ lô 09-1.

Cùng với dầu thô và condensate, Vietsovpetro đã cung cấp vào bờ 531 triệu mét khối khí (147% kế hoạch), trong đó lượng khí từ lô 09-1 đạt 131,1 triệu mét khối (116% kế hoạch). 

Khí dùng cho gaslift, đã sử dụng 817,8 triệu mét khối khí (101% kế hoạch) cao hơn 62 triệu mét khối khí so với cùng kỳ năm 2017.

Doanh thu bán dầu đạt 740,9 triệu USD (138% kế hoạch), nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế là 301,1 triệu USD (137% kế hoạch).

Lợi nhuận Phía Việt Nam: 54,5 triệu USD (135% kế hoạch) và lợi nhuận Phía Nga đạt 52,4 triệu USD (135% kế hoạch).

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đang triển khai mua sắm và chế tạo giàn CTC-1 với hệ thống đường ống ngầm kết nối giàn Cá Tầm Lô 09-3/12 vào cơ sở hạ tầng Lô 09-1 ở trên bờ.

Dự kiến đưa giàn vào khai thác đầu năm 2019. Đã gia công 3.558 tấn kết cấu kim loại (130% kế hoạch), lắp ráp ngoài biển 1.145 tấn (12% kế hoạch) và thực hiện chống ăn mòn 40,6 nghìn mét vuông (101% kế hoạch).

Về chi phí sản xuất và đầu tư, đã thực hiện chương trình tối ưu hóa chi phí nâng cao hiệu quả hoạt động, Vietsovpetro dự kiến tiết kiệm được hơn 7 triệu USD theo cộng dồn tích, đạt 28% kế hoạch tiết giảm cả năm.

Về công tác dịch vụ ngoài, tiếp tục cung ứng dịch vụ cho bên ngoài như thu gom và cung cấp khí đồng hành từ Lô 09-1 vào bờ, dịch vụ nén và cung cấp khí vào bờ từ các mỏ Cá Ngừ Vàng, Tê Giác Trắng, Rạng Đông, vận hành khai thác các mỏ Cá Ngừ Vàng, NR-ĐM, năm nayVSP sẽ tham gia chế tạo chân đế giàn công nghệ trung tâm Sao Vàng tại dự án phát triển mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt.

Bước vào thực hiện kế hoạch những tháng còn lại của năm 2018, bên cạnh những thuận lợi nhất định, bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước được dự báo còn tiếp tục khó khăn, thách thức rất lớn, Ban lãnh đạo Vietsovpetro sẽ tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tổ chức xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 mà hai phía đã giao.

Quế Chi