Vietsovpetro: Xí nghiệp Cơ điện đạt tiêu chuẩn IEC

05/07/2017 09:19 Mai Anh
(GDVN) - Xí nghiệp Cơ điện thuộc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đã được Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) cấp chứng chỉ về bảo dưỡng, đại tu thiết bị điện phòng nổ.

Vừa qua, Xí nghiệp Cơ điện thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã được Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) cấp chứng chỉ về bảo dưỡng, đại tu thiết bị điện phòng nổ bao gồm các thiết bị điện quay như động cơ, máy phát điện và các loại hộp nối chống cháy nổ theo tiêu chuẩn IEC 60079-19.

Các thiết bị điện phòng nổ là các thiết bị quan trọng được sử dụng nhiều trong công nghiệp, đặc biệt là ngành khai thác dầu khí với yêu cầu về phòng chống cháy nổ rất cao.

Đại tu máy phát KATO cho khách hàng Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC

Do đó, việc bảo dưỡng sửa chữa, đại tu các thiết bị này đòi hỏi cần tuân thủ quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho thiết bị và hệ thống tại các công trình khai thác dầu khí.
 
Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) là một tổ chức hàng đầu thế giới chuyên xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả các công nghệ điện, điện tử và công nghệ liên quan gọi chung là “kỹ thuật điện”.

Hơn 10.000 chuyên gia thuộc các ngành công nghiệp, thương mại, chính phủ, các phòng thí nghiệm nghiên cứu và thử nghiệm, các học viện và nhóm khách hàng tham gia vào công việc tiêu chuẩn hóa của IEC.

Việc xí nghiệp cơ điện được IEC cấp chứng chỉ là một sự kiện đặc biệt quan trọng thể hiện năng lực của xí nghiệp trong lĩnh vực bảo dưỡng sửa chữa và đại tu thiết bị điện phòng nổ tại Việt Nam.

Xí nghiệp cơ điện của Vietsovpetro cũng là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được cấp chứng chỉ này.

Mai Anh