VinaPhone đổi pin iPhone 5 bị lỗi

06/09/2014 14:30 Nguyên Thảo
(GDVN) - Khách hàng truy cập vào đường link dưới đây và nhập số IMEI của máy iPhone 5 của mình để kiểm tra xem điện thoại của mình có thuộc diện được đổi pin hay không.

Theo thông báo của Apple, máy iPhone 5 mà khàng hàng đã mua trong thời gian từ năm 2012 đến nay, có một số máy pin bị lỗi. Những máy iPhone này sẽ được đổi pin mới, chính hãng tại các Trung tâm Dịch vụ do Apple ủy quyền tại Việt Nam.

Để thực hiện đúng quy định của Apple và phục vụ khách hàng được tốt nhất, Công ty VinaPhone thông báo quy trình tiếp nhận pin cũ và nhận đổi pin mới của máy điện thoại iPhone 5 như sau:

-  Khách hàng truy cập vào đường link dưới đây và nhập số IMEI của máy iPhone 5 của mình để kiểm tra xem điện thoại của mình có thuộc diện được đổi pin theo quy định của Apple không.

-  Đường link để kiểm tra: https://ssl.apple.com/support/iphone5-battery/ (Không phải tất cả máy iPhone 5 đều thuộc diện được đổi pin, do vậy khách hàng cần kiểm tra IMEI của mình trước khi mang máy đến các Trung tâm Dịch vụ để tránh mất thời gian của khách hàng).

Danh sách các Trung tâm Dịch vụ được Apple ủy quyền cho phép đổi pin chính hãng tại Việt Nam.

-  Khách hàng mang pin iPhone kèm theo máy hoặc hóa đơn mua hàng đến Trung tâm Dịch vụ do Apple ủy quyền đổi pin chính hãng để nhân viên Trung tâm kiểm tra số IMEI, đảm báo đúng máy iPhone do VinaPhone phân phối và đúng loại máy nằm trong danh sách được đổi pin.

-  Sau khi xác nhận máy được phép đổi pin hợp lệ, nhân viên của Trung tâm Dịch vụ do Apple ủy quyền sẽ thông báo với khách hàng về việc đổi pin và tiến hành xác nhận việc đổi pin. Khách hàng phải để lại máy tại Trung tâm và Trung tâm Dịch vụ sẽ thông báo cho khách hàng thời gian chính xác có thể nhận lại máy đã được đổi pin.

Nguyên Thảo