Vingroup gây choáng với báo cáo tài chính quý 1/2014

19/05/2014 15:39 Phạm Liễu
(GDVN) - Tổng tài sản của Tập đoàn Vingroup tính đến 31/3/2014 đã lên 78.306 tỷ đồng, gấp 1,3 lần so với mức cùng kỳ (đạt 58.849 tỷ đồng).

 

Mới đây, Tập đoàn Vingroup (VIC) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2014.  Theo đó, tổng tài sản lên 78.306 tỷ đồng, gấp 1,3 lần so với mức cùng kỳ (đạt 58.849 tỷ đồng), và so với cuối năm ngoái, tổng tài sản của Vingroup đã tăng thêm 3.326 tỷ đồng (tính đến hết 31/12/2013 là 74.980 tỷ đồng).

Cụ thể, trong quý I/2014, lãi thuần của VIC trong quý I đạt 6.174,8 tỷ đồng, tăng 528% so với mức 984 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 4.871 tỷ đồng (chiếm 78,9% doanh thu thuần hợp nhất), tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ, doanh thu cho thuê văn phòng, trung tâm thương mại tăng 270%, đạt 529 tỷ đồng.

Ngoài ra, các mảng doanh thu trong kỳ khác của VIC cũng đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp theo đó tăng 359% đạt 2.409,7 tỷ đồng. 

Trong quý 1/2014, chi phí bán hàng ở mức 126,3 tỷ đồng, tăng 174% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 53%.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của VIC đạt 1.547,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.068,3 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái. 

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1.075,6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) quý I đạt 1.285 đồng/cổ phiếu trong khi cùng kỳ 2013 chỉ đạt 328 đồng/cổ phiếu.

 

Theo giải trình, tổng doanh thu của VIC tăng mạnh chủ yếu là do ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản từ 2 dự án là Royal City và Times City.

Kết quả, VIC lãi ròng 1.068,3 tỷ đồng trong quý I/2014, tăng 304% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó phần lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ là 1,075.7 tỷ đồng, tăng 275%./.

Phạm Liễu