Xăng lại tăng thêm 367 đồng/lít; dầu điêzen tăng 370 đồng/lít

28/06/2013 21:00 Ngọc Quang
(GDVN) - Bắt đầu từ 20 giờ tối 28/6, xăng sử dụng Quỹ BOG 300 đồng/lít, phần chênh lệch còn lại DN được phép điều chỉnh tăng giá bán tối đa 367 đồng/lít; dầu điêzen sử dụng Quỹ BOG 200 đồng/lít, phần chênh lệch còn lại DN được phép điều chỉnh tăng giá bán tối đa 370 đồng/lít.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; qua theo dõi diễn biến giá xăng dầu thế giới và tình hình kinh tế xã hội trong nước; sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính thông tin về tình hình giá xăng dầu và biện pháp điều hành giá xăng dầu trong nước hiện nay như sau:

Xăng lại tăng gần 400 đồng/lít.

Như vậy là chỉ trong vòng 2 tuần (tính từ 14/6 đến nay), xăng đã tăng giá lần thứ 2. Lần gần nhất, xăng tăng 426 đồng/lít.

Theo lý giải của Bộ Tài chính - Bộ Công thương, diễn biến giá xăng dầu thế giới trong một vài phiên giao dịch gần đây có biến động tăng, giảm thất thường tuy nhiên, bình quân 30 ngày gần đây (từ ngày 29/5/2013 đến ngày 27/6/2013) vẫn ở mức cao: cụ thể: giá xăng RON 92: 114,50 USD/thùng; dầu điêzen 0,05S: 118,84 USD/thùng; dầu hỏa: 116,49 USD/thùng, dầu madut 3,5S: 622,42 USD/tấn.

Tiếp tục quán triệt chủ trương điều hành giá xăng dầu trong nước như thời gian qua trong điều kiện số dư Quỹ Bình ổn giá không còn nhiều, thuế suất thuế nhập khẩu vẫn thấp hơn barem; Liên Bộ Tài chính - Công Thương lựa chọn phương án điều hành giá xăng dầu trong nước như sau:

Cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục được sử dụng Quỹ BOG để hạn chế mức chênh lệch giữa giá cơ sở cao hơn giá bán hiện hành, phần chênh lệch còn lại cho phép doanh nghiệp tăng giá bán xăng dầu trong nước, mức cụ thể như sau:

+ Mặt hàng xăng: sử dụng Quỹ BOG 300 đồng/lít, phần chênh lệch còn lại doanh nghiệp được phép điều chỉnh tăng giá bán tối đa 367 đồng/lít.

+ Mặt hàng dầu điêzen: sử dụng Quỹ BOG 200 đồng/lít, phần chênh lệch còn lại doanh nghiệp được phép điều chỉnh tăng giá bán tối đa 370 đồng/lít.

+ Mặt hàng dầu hỏa: sử dụng Quỹ BOG 200 đồng/lít, phần chênh lệch còn lại doanh nghiệp được phép điều chỉnh tăng giá bán tối đa 305 đồng/lít.

+ Mặt hàng dầu madut: sử dụng Quỹ BOG 100 đồng/kg, phần chênh lệch còn lại doanh nghiệp được phép điều chỉnh tăng giá bán tối đa 328 đồng/kg.

Về thời điểm thực hiện điều chỉnh mức sử dụng Quỹ BOG: 20 giờ  ngày 28/6/2013. Thời điểm điều chỉnh giá bán xăng, dầu trong nước do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quyết định nhưng không được sớm hơn 20 giờ 28/6/2013.

Ngọc Quang